Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 16 - 10 - 2012
100%

“Hiệu ứng” từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Vĩnh Lộc”

Từ sau cổng Làng Giáng (xã Vĩnh Thành), đi dọc con đường bê tông chừng 1 km là đến làng Thành Nhân - làng văn hóa điểm của xã Vĩnh Thành - những ngôi nhà khang trang, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, tạo nên vóc dáng mới cho một vùng quê. Làng có 280 hộ dân, trong đó 1/4 bà con theo đạo thiên chúa. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trong làng đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm đồng lòng để xây dựng quê hương Vĩnh Thành nói chung và làng Thành Nhân nói riêng ngày càng phát triển. Được như vậy, bởi mọi công việc của địa phương đều được đưa ra bàn bạc trước nhân dân để thống nhất ý kiến cùng nhau thực hiện. Cũng từ đó, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó. Bằng sự đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của Nhà nước 100% tuyến đường liên thôn đã được bê tông hoá; hàng năm qua bình xét có 99% gia đình đạt gia đình văn hoá. Bình quân thu nhập đầu người đạt 14.500.000 đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,57%, số hộ giàu chiếm 30%.
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày một được nâng lên, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ, tránh lãng phí và ngăn chặn mê tín dị đoan, gìn giữ thuần phong mỹ tục; nâng cao ý thức xây dựng thôn, làng phát triển lành mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự tạo “hiệu ứng văn hóa” tốt trong toàn huyện. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, làm lành mạnh môi trường xã hội, nâng cao nhận thức của người dân trong toàn huyện về thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiệu quả từ phong trào đã thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Và điều quan trọng là phong trào đã đi vào ý thức từng người dân, từng gia đình, từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy Đảng đã đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa vào Nghị quyết và xem đó là một tiêu chí đánh giá, xếp loại trong sạch vững mạnh ở các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Hàng năm, HĐND, UBND các xã, thị trấn của huyện đã đưa mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa vào chương trình hành động của địa phương, đồng thời quán triệt cho cán bộ, đảng viên triển khai học tập, thực hiện đến từng thôn, làng, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí xây dựng, bình xét và công nhận “khu dân cư văn hóa”, “cơ quan văn hóa”, “gia đình văn hóa”. Bên cạnh các tiêu chí chung của huyện, một số địa phương, đơn vị đã bổ sung, cụ thể hóa nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tế  của địa phương, đơn vị mình. Công tác bình xét các danh hiệu trên được thực hiện dân chủ, công khai, chặt chẽ, khắc phục dần tình trạng chạy theo số lượng. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt 82%, riêng năm 2012 có 1 làng, 3 cơ quan và 2 xã đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa và đến tháng 9 – 2012 đã có 1 đơn vị tổ chức phát động xây dựng đơn vị có nếp sống văn hóa (Trường Mầm non Vĩnh Yên), 1 xã tổ chức phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (xã Vĩnh Phúc)... Từ phong trào đã xây dựng được nhiều gương điển hình, trở thành nét đẹp văn hóa và được triển khai rộng khắp ở tất cả các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, thôn làng, khu phố trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu là phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa do ngành văn hóa phối hợp với MTTQ phát động; phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” của Hội Phụ nữ; phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục; phong trào “Tuổi trẻ lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp” của đoàn thanh niên; phong tào xây dựng “Gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo” của UBMTTQ… Cùng với đó, huyện đã chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nhiều lễ hội, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được huyện tổ chức đã tạo được ấn tượng đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các thiết chế phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ huyện đến cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Sự tham gia tích cực, tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng được phát huy; nhiều nét mới về giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước được hình thành; phong tục truyền thống tốt đẹp của nhân dân được bảo lưu, gìn giữ.
Có thể nói, những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống lành mạnh, góp phần xây dựng, vun đắp cho một vùng quê no ấm, tươi đẹp.

<

Tin mới nhất

HỘI CỰU GIÁO CHỨC VĨNH LỘC SAU THỜI CẦM PHẤN(21/02/2020 8:00 SA)

Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn phòng chống dịch corona.(05/02/2020 11:01 SA)

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT năm 2020(30/01/2020 5:28 CH)

Đoàn công tác UBND tỉnh Thanh Hóa thẩm định chất lượng giáo dục, công nhận trường MN đạt chuẩn...(06/01/2020 9:15 SA)

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức khai mạc kì thi tuyển dụng viên chức các trường mầm non năm 2019(18/11/2019 3:02 CH)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức các trường mầm...(15/11/2019 2:27 CH)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức các trường mầm...(15/11/2019 2:19 CH)

Tổ chức trao tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú”trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho nghệ...(07/11/2019 8:13 SA)