Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Văn bản, chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017

Đăng ngày 22 - 08 - 2017
100%

1.     Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng

Từ ngày 5/8, Quyết định 21 của Thủ tướng ban hành quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm có hiệu lực.

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, được điều chỉnh tăng lên 75 triệu đồng. Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả gốc và lãi.

Như vậy, nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc phá sản, người gửi tiền sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.

Mức bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ tháng 8 sẽ tăng 50% so với quy định hiện hành. Trước đó, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ năm 1999 là 30 triệu đồng và tăng lên 50 triệu đồng từ năm 2005.

2.     Ngành điện được quyền tăng - giảm giá điện

Quyết định số 24 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực từ ngày 15/8 nêu rõ: Khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được điều chỉnh giảm.

Ngược lại, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá, hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

3.     Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH thêm 7,44%

Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-7-2017. Các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng thêm 7,44%.

Theo đó, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-8-2017 và các chế độ này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2017.

* 8 đối tượng được hưởng trợ cấp BHXH gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23.1.1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4.8.2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20.6.1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13.10.1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20.8.2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

4. Thu phí thẩm định xử lý chất thải nguy hại

Từ ngày 1-8-2017, chế độ thu - nộp, mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại thực hiện theo Thông tư 59/2017 do Bộ Tài Chính ban hành.

Theo Tổng cục Môi trường - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, tổ chức thu phí thẩm định theo quy định, mức thu thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại quy định từng khu vực địa lý hoặc nơi đặt nhà máy xử lý chất thải nguy hại.

Việc nộp phí thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc nhận văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm. Có thể nộp phí trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà Nước.

5. Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Từ ngày 1-8-2017, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, chính thức có hiệu lực.

Thời gian nghỉ hè hằng năm là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định Bộ Luật Lao động) của giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có).

Theo thông tư 28 quy định định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Hiệu trưởng là 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học. Phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) không được quy đổi cho định mức tiết dạy hàng năm.

Bên cạnh đó, Thông tư 15 bổ sung về chế độ làm việc của giáo viên trường dự bị đại học. Thời gian giáo viên dự bị đại học là 42 tuần, tương tự giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Giáo viên trường dự bị đại học được áp dụng chế độ giảm định mức tiết dạy. Cụ thể giáo viên chủ nhiệm lớp dự bị đại học giảm 3 tiết/tuần; giáo viên nữ trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần khi nuôi con nhỏ dưới 12 tháng; tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

6. Quy định mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

Theo đó, nguyên tắc được đưa ra là công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành. Phạm vi công khai không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên, Thông tư quy định công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các đơn vị được ủy quyền; công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN, số liệu thực hiện dự toán, quyết toán NSNN…

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSN, số liệu thực hiện dự toán NSNN (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt ; công khai thuyết minh quyết toán NSNN, số liệu quyết toán NSNN…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. 

7. Thanh toán mua, bán trái phiếu Chính phủ theo từng giao dịch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Theo đó, việc thanh toán giao dịch mua, bán TPCP niêm yết trên SGDCK được thực hiện theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch.

Việc chuyển giao TPCP được thực hiện trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) trên cơ sở chuyển khoản TPCP giữa các tài khoản lưu ký của các tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Việc thanh toán tiền giao dịch TPCP giữa các tổ chức thanh toán tiền trực tiếp qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại và đặt lệnh giao dịch qua công ty chứng khoán là thành viên giao dịch TPCP, việc thanh toán giao dịch sẽ do thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại thực hiện. Khi tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời thiếu hụt khả năng thanh toán tiền giao dịch TPCP thì được sử dụng tiền vay của ngân hàng thành viên thanh toán theo thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BTC. 

8. Tối đa 80 nghìn đồng xin xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Bộ Tài chính vừa ban hành tại Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tại Biểu mức thu phí, Bộ Tài chính nêu rõ: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận là 20 triệu đồng/hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; 12 triệu đồng/hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

Mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất dao động từ 48 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng đối với Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu và 26,4 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng nếu xin cấp lại.

Với Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, mức phí từ 22 nghìn đồng đến 32 nghìn đồng không phân biệt cấp mới hay cấp lại. Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ 5/8/2017. 

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Thông tư này quy định rõ yêu cầu kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy là phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phương tiện phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an; trong đó máy bơm đáp ứng các yêu cầu được quy định cụ thể. Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại máy bơm nước chữa cháy (bao gồm số lượng vòi hút, vòi đẩy chữa cháy, lăng phun) đưa vào dự trữ quốc gia.

Yêu cầu về nhà kho, Thông tư nêu rõ, kho chứa máy bơm nước chữa cháy là kho chứa hàng vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn có cùng điều kiện bảo quản có yêu cầu cơ bản như có tường bao; mái che chống nắng, mưa, gió, bão; có trần chống nóng; nền phẳng, cứng, chịu được tải trọng tối thiểu 3 tấn/m2; trang bị đủ quạt thông gió; có hệ thống chống chim, chuột, phòng trừ mối và sinh vật gây hại khác, có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ; phải xa các nguồn hóa chất, nơi dễ cháy nổ, đường điện cao thế, hạn chế tối đa bụi bẩn, bức xạ nhiệt... 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quy chuẩn này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017 và thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy. 

10. Nhiều trường hợp được miễn lệ phí quốc tịch, hộ tịch, đăng ký cư trú

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Theo đó, đối tượng được miễn lệ phí là người được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép cư trú gồm: Người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1985 trở về trước; người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1986 đến ngày 8/7/2013 tôn trọng luật pháp của nước cư trú, không vi phạm luật hình sự, có cơ sở cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác ở nước cư trú, không đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật nước gốc; người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước có nguyện vọng xin phép cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Những người di cư tự do trong vùng biên giới hai nước từ năm 1986 đến ngày 8/7/2013 không đủ điều kiện trên do phía Lào trả lại và đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận cũng được miễn lệ phí.

Người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào sau ngày 8/7/2013 không thuộc đối tượng áp dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/8/2017 và sẽ hết hiệu lực khi Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực.

11. Quản lý kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ban Thanh tra nhân dân cấp xã); Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước; Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước.

Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và nguồn kinh phí bảo đảm như sau: Đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể, bảo đảm mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để Ủy ban nhân dân xã cấp cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước: Kinh phí hoạt động do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định, bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

Về mức chi bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số mức chi cho bồi dưỡng báo cáo viên trong hội họp, chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, mức chi: 100.000 đồng/người/ngày.

Đối với các khoản chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm, các khoản chi khác, mức chi theo hóa đơn thực tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.

Hà Thanh Hùng - Phó trưởng phòng Tư pháp Vĩnh Lộc

<

Tin mới nhất

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/10/2019(18/10/2019 8:06 SA)

Những điểm mới trong việc xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày...(16/09/2019 2:25 CH)

Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.(16/09/2019 10:33 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chi trả...(16/05/2019 3:16 CH)

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/02/2018:(18/02/2019 9:17 SA)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NHU CẦU KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ...(17/10/2018 2:15 CH)

Hội bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Vĩnh Lộc tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật(28/09/2018 3:01 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách(23/07/2018 9:52 SA)