Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Hội nghị Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Đăng ngày 09 - 08 - 2017
100%

Chiều ngày 28/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) chủ trì Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo về VSATTP. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo về VSATTP (sau đây gọi tắt là BCĐ) đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, các cấp, các ngành đã khẩn trương ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, văn bản quản lý về bảo đảm VSATTP, làm cơ sở để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra; 27/27 huyện, thị xã, thành phố thành lập, kiện toàn BCĐ về quản lý VSATTP cấp huyện và cấp xã; 23/27 huyện, thị xã, thành phố thành lập Văn phòng điều phối về VSATTP. Việc nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các đối tượng đã được các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của cộng đồng trong công tác bảo đảm VSATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về VSATTP được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Toàn tỉnh đã hình thành được 54 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn tập trung với diện tích 398 ha, 5 vùng chăn nuôi lợn an toàn nông hộ theo VietGAHP với sự tham gia của 1.863 hộ chăn nuôi thuộc 95 nhóm GAHP; có 1.121 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP nông hộ; 15 mô hình và 4 chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn với sự tham gia của 20 cơ sở; 3 mô hình chợ bảo đảm VSATTP; 6 huyện, thành phố triển khai xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn... 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng BCĐ phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, BCĐ tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, bao gồm: Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018; quy trình xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, quy trình công nhận bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP. Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng hoàn thành việc thành lập Văn phòng điều phối về VSATTP cấp huyện; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch kiểm tra; thành lập 3 trạm quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản vùng...

Tiếp đó, Chánh Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh đã trình bày tại Hội nghị bản dự thảo Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến hết năm 2018; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng BCĐ ghi nhận những hoạt động của BCĐ, đăc biệt BCĐ đã đưa vào thí điểm thành công bước đầu một số mô hình ATTP và công tác tuyên truyền VSATTP đã dần hình thành đi vào sản xuất, tiêu dùng.

Đồng chí giao Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh cần tham mưu kịp thời trong việc xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực, ngành phụ trách, có đánh giá mô hình đủ tiêu chuẩn theo hệ thống chỉ tiêu về bảo đảm VSATTP; các thành viên BCĐ và các sở, ngành chức năng tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân về sử dụng và kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng mô hình điểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đầu tư nguồn lực cho công tác bảo đảm VSATTP.

Đối với việc lựa chọn thực hiện các mô hình thí điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối đánh giá một số mô hình để lựa chọn xây dựng mô hình ở cấp tỉnh, huyện, ngành phù hợp. Đồng chí thống nhất lựa chọn 3 mô hình cấp tỉnh, gồm: Xây dựng 4 mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; 2-3 mô hình giết mổ tập trung; 6 mô hình chợ ATTP. Đối với cấp huyện, xây dựng 6 mô hình thí điểm, gồm: Chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; mô hình chợ ATTP; mô hình giết mổ tập trung; mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; mô hình bếp ăn bảo đảm VSATTP và mô hình xã, thị trấn ATTP. Để các mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, làm cơ sở để nhân rộng trong toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng mô hình, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

 

<

Tin mới nhất

Chi nhánh Thủy nông huyện Vĩnh lộc ra quân phá ách tắc dòng chảy(29/05/2020 9:51 SA)

Đảng bộ xã Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025.(29/05/2020 9:38 SA)

LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc trao quà cho CNLĐ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân...(28/05/2020 8:39 SA)

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận...(28/05/2020 8:21 SA)

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.(26/05/2020 4:44 CH)

Đảng bộ xã Minh Tân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 35 nhiệm kỳ 2020 – 2025.(25/05/2020 10:04 SA)

Đảng bộ xã Vĩnh Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 34 .(25/05/2020 9:55 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc.(25/05/2020 9:42 SA)