Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NHU CẦU KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 72/2018/NĐ-CP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN NĂM 2019 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Đăng ngày 17 - 10 - 2018
100%

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện giao tại Công văn số 1410/PC-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc phân công thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2018

Ngày 24 tháng 9 năm 2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có công văn về việc thẩm định tăng lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và thẩm định dự toán năm 2019, thời gian bắt đầu từ ngày 04/10/2018 đến ngày 19/10/2018 mỗi đơn vị 01 ngày ở tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện.

            Tài liệu đơn vị cần chuẩn bị gồm:

            * Thẩm định tăng lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP:

            + Bảng lương tháng 1, tháng 9 năm 2018.

            + Quyết định thuyên chuyển, điều động, nghỉ hưu trong năm.

            * Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019:

            + Bảng lương tháng 1 năm 2019 (dự tính, đã bao gồm tăng lương đến hết năm 2018).

            + Bảng tính phụ cấp thâm niên tăng thêm (1%) trong năm 2019 (dự tính).

            + Bảng dự tính tăng lương năm 2019.

            + Dự toán thu học phí năm học 2018-2019, số học sinh trong năm của trường.

            + Tờ trình mua máy vi tính, tăng cường cơ sở vật chất đạt trường chuẩn (nếu có).

            + Các quyết định có liên quan đến con người và chế độ thời gian gần nhất.

            Đây là kế hoạch công tác hàng năm của phòng, kết quả tổng hợp là cơ sở để có số liệu trình UBND huyện về thực hiện tăng lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định, chi trả chế độ kịp thời đến các đơn vị.

                                   Phòng Tài chính-Kế hoạch

<

Tin mới nhất

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/10/2019(18/10/2019 8:06 SA)

Những điểm mới trong việc xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày...(16/09/2019 2:25 CH)

Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.(16/09/2019 10:33 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chi trả...(16/05/2019 3:16 CH)

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/02/2018:(18/02/2019 9:17 SA)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NHU CẦU KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ...(17/10/2018 2:15 CH)

Hội bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Vĩnh Lộc tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật(28/09/2018 3:01 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách(23/07/2018 9:52 SA)