Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Thanh hóa về Ban hành quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhân chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 02 - 11 - 2018
100%

Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Thanh hóa về Ban hành quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhân chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Bài tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”(19/04/2019 8:33 SA)

Hội nghị về xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP năm 2018(19/11/2018 10:10 SA)

Bài viết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn hiện tượng rau bẩn trên thị trường(05/11/2018 2:51 CH)

Kế hoạch 138(02/11/2018 1:57 CH)

Quyết định 3912(02/11/2018 1:51 CH)

Công văn số 1369 về hướng dẫn tổ chức thực hiện cấp giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm...(02/11/2018 1:45 CH)

Chương trình của ban chấp hành đảng bộ huyện(02/11/2018 1:37 CH)

Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Thanh hóa về Ban hành quy định về...(02/11/2018 11:09 SA)