Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Quyết định 1723 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thông thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 17 - 09 - 2018
100%

Quyết định 1723 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thông thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước huyện Vĩnh Lộc

<

Tin mới nhất

Quyết định 1723 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thông thư điện tử công vụ trong hoạt...(17/09/2018 4:25 CH)

Quyết định số 1722 về ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng...(17/09/2018 4:20 CH)

Quyết định số 1719 về ban hành quy chế, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và...(17/09/2018 4:15 CH)

THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018(17/07/2018 3:17 CH)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 SO VỚI LUẬT...(13/06/2018 10:41 SA)

Công văn số 1183/UBND-VHTT ngày 17/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc sử dụng hệ thống thư...(19/10/2017 9:30 SA)

Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng(27/05/2013 11:30 CH)

Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng(27/05/2013 11:00 CH)