Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 02 - 01 - 2019
100%

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Tờ trình số 3308/TTr-SVHTTDL ngày 06/11/2018, ngày 14/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lộc trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

<

Tin mới nhất

UBND CẤP XÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC NHỮNG LOẠI GIẤY TỜ NÀO(31/10/2019 3:08 CH)

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(17/10/2019 8:03 SA)

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG HUYỆN VĨNH LỘC(17/10/2019 7:48 SA)

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THANH HÓA(17/10/2019 7:45 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY KHAI SINH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI(08/10/2019 10:53 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn...(02/01/2019 7:20 SA)

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành...(24/10/2017 10:02 SA)

Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...(24/10/2017 9:58 SA)