Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ đến 9 tháng năm 2019 đạt 259,5 tỷ đồng.

Đăng ngày 01 - 10 - 2019
100%

         Trong 9 tháng năm 2019, NHCSXH huyện Vĩnh Lộc đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc NHCSXH tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp của các ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cho vay đã triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 259,5 tỷ đồng, tăng 14,8 tỷ đồng so với đầu năm với 6.275 hộ vay. Riêng 9 tháng đầu năm 2019 đã có 2.157 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền 85 tỷ đồng. Trong đó, một số chương trình tín dụng có tốc độ tăng trưởng cao như: cho vay hộ cận nghèo tăng 5,6 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 5,2 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 5,5 tỷ đồng .... Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện đã tạo điều kiện cho 1.325  lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập; tạo điều kiện cho 106 hộ vay vốn cho con yên tâm theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học nghề giúp 1.822 hộ xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần cùng với địa phương hoàn thành chương trình xây dựng huyện NTM.

Ảnh: Hoạt động của cán bộ công chức Ngân hàng CSXH tại PGD

Hiện nay, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 721 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,28%. Trong đó, nợ quá hạn 241 triệu đồng, chiếm 0,09%; nợ khoanh 480 triệu đồng, chiếm 0,19%,6 xã không có nợ quá hạn.

Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng CSXH huyện tập trung giải ngân quay vòng các chương trình tín dụng. Phối hợp UBND xã, thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đôn đốc,  xử lý thu hồi nợ quá hạn. Thường xuyên nắm bắt thông tin về việc sáp nhập 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để có phương án nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung kiểm tra, rà soát hồ sơ tín dụng để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các yếu tố còn thiếu sót. Tuyên truyền, phổ biến tại Điểm giao dịch xã về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiết kiệm tổ và các chủ trương chính sách tín dụng mới để hộ nghèo, các đối tượng chính sách được biết để tiếp cận nguồn vốn vay được nhanh chóng, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                            

 

<

Tin mới nhất

Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc đẩy mạnh các biện pháp cùng toàn dân chung tay phòng chống...(26/02/2020 7:57 SA)

Chi bộ khu phố 3 Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.(24/02/2020 10:01 SA)

Huyện Vĩnh Lộc triển khai chấm điểm phân loại thôn, khu phố(24/02/2020 8:12 SA)

Huyện Vĩnh Lộc tham gia hội nghị trực tuyến phòng chống dịch.(21/02/2020 8:59 SA)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH TỔ CHỨC XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2019 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP(21/02/2020 8:28 SA)

BÀI TUYÊN TRUYỀN Hướng dẫn xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh giống vật nuôi và...(21/02/2020 8:22 SA)

Huyện Vĩnh Lộc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020(17/02/2020 11:18 SA)

Huyện Vĩnh Lộc chủ động phòng chống dịch cúm A H5N6.(17/02/2020 10:41 SA)