Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc phát huy dân chủ trong xây dựng Nông thôn mới

Đăng ngày 18 - 10 - 2019
100%

        Nhờ động viên nhân dân chung tay góp sức và huy động được nguồn lực xã hội, huyện Vĩnh Lộc đã bứt phá hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với kế hoạch.  

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, huyện Vĩnh Lộc xác định việc thực hiện quy chế dân chủ phải rộng rãi, thực chất, người dân phải thực sự trở thành chủ thể. Từ đó, các chủ trương, chính sách được công khai để người dân được biết, được bàn, được quyết định và trực tiếp tham gia, giám sát. Những thành quả từ xây dựng nông thôn mới trước tiên phải phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, người dân phải được hưởng lợi.

Nhờ phát huy dân chủ, các xã của huyện Vĩnh Lộc đã huy động được sức dân tham gia vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân các xã đã đóng góp gần 3.193,42 tỷ đồng, chiếm 62,1% tổng nguồn lực và đã hiến 26,86 ha đất, để xây dựng các công trình công cộng như: đường giao thông, công sở xã, trạm y tế, nhà văn hóa...

Một số hình ảnh về NTM của huyện

Sau 9 năm nỗ lực, phấn đấu với của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành 9 tiêu chí của huyện Nông thôn mới, về trước so với kế hoạch 1 năm. Diện mạo nông thôn đổi thay, người dân nông thôn mới phấn khởi và càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Kết quả này cũng tạo lực và khí thế mới để huyện Vĩnh Lộc bứt phá đi lên trong tương lai.

Việc xây dựng thành công huyện Nông thôn mới trong năm 2019 của huyện Vĩnh Lộc càng có ý nghĩa hơn, bởi đó là đoá hoa ngát hương dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

                                                                                                          

<

Tin mới nhất

Rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho ngày Bầu Cử tại một số điểm ở huyện Vĩnh Lộc.(14/05/2021 3:32 CH)

Kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc(24/08/2020 8:26 SA)

Xã vĩnh Long đón bằng công nhận xã NTM.(11/11/2019 10:56 SA)

Hoàn thành tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng.(01/11/2019 3:09 CH)

Xã Vĩnh Khang, Vĩnh Hưng huyện Vĩnh Lộc Đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM(28/10/2019 3:40 CH)

Xã Vĩnh An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.(21/10/2019 9:30 SA)

Huyện Vĩnh Lộc phát huy dân chủ trong xây dựng Nông thôn mới(18/10/2019 8:48 SA)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TRUNG ƯƠNG XÉT CÔNG NHẬN HUYỆN VĨNH LỘC HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC...(10/09/2019 8:44 SA)