Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia cho từng cấp học.

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư thay thế các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và thay thế Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Thông tư này thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Vĩnh Lộc xây dựng Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, sau khi tiếp thu chuyên đề tập huấn về việc thực hiện các Thông tư mới của Bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện về thực hiện quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài nhằm thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch huyện giao.

Đến cuối năm 2018, toàn huyện đã có 31/47 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đạt tỉ lệ 66%. Cụ thể:

* Bậc Mầm non: 7/16 trường đạt chuẩn quốc gia (MN Vĩnh Thành, MN Vĩnh Tiến, MN Vĩnh Phúc, MN Vĩnh Minh, MN Vĩnh Khang, MN Vĩnh Ninh, MN Vĩnh Hùng). Trong đó có 2 trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ II (MN Vĩnh Ninh, MN Vĩnh Thành).

* Bậc Tiểu học: 13/13 trường đạt chuẩn quốc gia (TH Vĩnh Quang, TH Vĩnh Yên, TH Vĩnh Phúc,  TH Thị Trấn Vĩnh Lộc, TH Vĩnh Ninh, TH Vĩnh Minh, TH Vĩnh Long, TH Vĩnh Hùng, TH Vĩnh Hưng, TH Vĩnh Thịnh, TH Vĩnh An, TH Vĩnh Hòa, TH Vĩnh Thành). Trong đó có 2 trường đạt chuẩn gia mức độ II (Trường TH Vĩnh Thành, Trường TH Vĩnh Long).

* Bậc THCS, TH&THCS: 10 trường đạt chuẩn quốc gia (THCS Vĩnh Quang, THCS Vĩnh Yên, THCS Vĩnh Thành, THCS Vĩnh Phúc, THCS Vĩnh Minh, THCS Nguyễn Đan Quế xã Vĩnh Hùng, THCS Tây Đô, THCS Vĩnh Thịnh, THCS Vĩnh Ninh, TH&THCS Vĩnh Tân).

* Bậc THPT: Trường THPT Vĩnh Lộc đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2019, có 13 trường đăng ký phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: MN Vĩnh Quang, MN Vĩnh Long, MN Vĩnh Hưng, MN Vĩnh Hòa, MN Vĩnh Tân, MN Vĩnh Thịnh, MN Vĩnh An, THCS Phạm Văn Hinh, THCS Vĩnh Hưng, THCS Vĩnh Hòa, THCS Vĩnh An, TH&THCS Vĩnh Tiến, TH&THCS Vĩnh Khang.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc xác định tập trung thực hiện một số biện pháp trọng tâm sau:

Phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp huyện làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trong huyện. Tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi chủ trương, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia tạo sự đồng thuận xã hội đầu tư chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xây dựng chuẩn quốc gia hàng tháng theo kế hoạch.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên trường MN, TH, THCS, TH&THCS thông tư do Bộ GD&ĐT mới ban hành về việc hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường MN, TH, THCS, TH&THCS đạt chuẩn quốc gia.

Kiểm tra, hỗ trợ các trường học thực hiện đảm bảo các điều kiện, hồ sơ đề nghị UBND tỉnh về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trên cơ sở đó tham mưu Chủ tịch UBND huyện có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Ngay từ những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, ngành Giáo dục đã tham mưu Ban chỉ đạo của huyện chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn các xã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

                                                                           Vũ Hồng Trúc – PTP GD&ĐT

 

<

Tin mới nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trong điều kiện dịch...(31/07/2020 4:17 CH)

Ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2020, đã có 801 thí sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc dự thi tuyển sinh...(25/07/2020 3:05 CH)

Thông Báo tạm hoãn tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Lộc...(15/07/2020 8:33 SA)

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và nội dung kiến thức ôn tập kỳ thi xét tuyển viên chức ngành...(11/07/2020 5:14 CH)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra ngày 9, 10 tháng 8 năm 2020(08/07/2020 3:53 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, xét tuyển viên chức Ngành dục & Đào tạo...(01/07/2020 3:03 CH)

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Vĩnh Lộc nỗ lực nâng cao chất lượng đào...(15/06/2020 2:30 CH)

Phương án, Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm 2020.(25/05/2020 2:05 CH)