Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc cú hích đồng bộ hóa, chuẩn hóa cơ sở vật chất, thiết bị trường học

Đăng ngày 19 - 08 - 2019
100%

           Cùng với sự phát triển KT-XH của địa phương, sự nghiệp giáo dục luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Chính quyền các cấp và nhân dân địa phương, cùng với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống trường lớp, CSVC thiết bị trường học được xây dựng, bổ sung theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

            Nhìn lại thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (năm 2010), trên địa bàn có 52 trường MN, TH, THCS, THPT. Trong đó có 16 trường MN, 17 trường TH, 16 trường THCS, 3 trường THPT; 1 TTGDTX; 16 Trung tâm học tập cộng đồng. Số trường học đạt chuẩn ở các cấp học trong huyện là 24/52 trường, đạt tỉ lệ 46,2%. Cụ thể: trường mầm non 5/16 trường (chiếm tỷ lệ 31.3%), trường tiểu học 14/17 trường (chiếm tỷ lệ 82.4% ở mức khá so với bậc học trong toàn tỉnh), trường trung học cơ sở 5/16 trường (chiếm tỷ lệ 31.3%), trường THPT 0/3 trường. Tỉ lệ chung về trường đạt chuẩn quốc gia của huyện thấp hơn một số huyện vùng lân cận trong tỉnh.

          Xuất phát từ quan điểm, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững, những năm qua, huyện Vĩnh Lộc đã đầu tư một cách khá đồng bộ cho các trường từ MN, TH, THCS, TH&THCS. Nhiều học phòng chức năng như phòng dạy học Tiếng Anh, phòng Tin học, phòng dạy học Âm nhạc được đầu tư theo hướng chuẩn hóa với các thiết bị, dụng cụ học tập hiện đại; các trường mầm non đều được trang bị hệ thống camera phục vụ cho việc nâng cao công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã triển khai tốt công tác huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất thiết bị trường học, tỉ lệ phòng học được xây dựng kiên cố, đạt tỉ lệ trên 98%.

          Trong giai đoạn 2011-2019, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầu tư cho các trường được tăng cường bổ sung đáng kế. Toàn huyện đã xây dựng thêm 452 phòng học kiên cố, tu sửa nâng cấp 606 phòng học, phòng chức năng, mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi với tổng số kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, kinh phí tỉnh, huyện, ngân sách xã, thị trấn, các nhà tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hình ảnh khai giảng năm học 2017-2018 Trường THPT Vĩnh Lộc

          Các xã xây dựng nông thôn mới đều thực hiện đảm bảo kế hoạch về xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình. Điển hình như xã Vĩnh Thành có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia,trong đó trường MN và trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên trong huyện (2013). Cũng nhờ chương trình xây dựng NTM, nhiều trường học được xây mới khang trang, tạo nên những điểm nhấn tại các địa phương như: MN Vĩnh Ninh, MN Vĩnh An, MN Vĩnh Hòa, TH Thị Trấn Vĩnh Lộc, TH Vĩnh Phúc, TH&THCS Vĩnh Tiến, THCS Vĩnh Minh, THCS Vĩnh Ninh.

          Trường THCS Nguyễn Đan Quế xã Vĩnh Hùng được Ngân hàng Liên Việt và gia đình ông Nguyễn Đình Thắng xây tặng quê hương Vĩnh Hùng, Trường MN Vĩnh Khang do tổ chức Phi chính phủ Good Neighbors International tài trợ xây dựng là biểu tượng cho tính hiệu quả thực hiện Chủ trương “Xã hội hóa giáo dục”.

Để đảm bảo tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới về lĩnh vực giáo dục, nhất là yêu cầu đối với các trường THPT, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý chủ trường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Tống Duy đảm bảo theo quy định chuẩn quốc gia với quy mô gồm 25 phòng học, khu nhà học bộ môn có 6 phòng dạy; Khu nhà tập đa năng. Cơ sở vật chất thiết bị của trường đáp ứng nhu cầu học tập của con em các xã miền xuôi trong huyện đồng thời góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Trường THPT Vĩnh Lộc đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. Đến nay nhà trường có đủ phòng học/lớp, khu nhà chức năng có 9 phòng được trang bị đảm bảo thiết bị dạy học; Thư viện đạt chuẩn; Nhà tập đa năng và sân thể thao đáp ứng nhu cầu giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động của trường.

          Đến năm 2019, trên địa bàn huyện có 47 trường MN, TH, THCS, TH&THCS, THPT. Trong đó có 16 trường MN, 13 trường TH, 13 trường THCS, 3 trường TH&THCS,2 trường THPT; 1 TTGDNN-GDTX; 16 Trung tâm học tập cộng đồng (giảm 3 trường TH, 3 trường THCS, 1 trường THPT; có 3 trường TH&THCS do thực hiện kế hoạch sáp nhập trường lớp của UBND tỉnh Thanh Hóa). Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 40/47 trường, đạt tỷ lệ 85.1% cao hơn tỉ lệ chung của tỉnh 15,8%; tỉ lệ trường chuẩn quốc gia trong huyện tăng 38,9% so với năm 2010.

            Cùng với đó 16 Trung tâm học tập cộng đồng tại 16 xã thị trấn và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Lộc đã đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng, đào tạo nghề nghiệp của con em và nhân dân trong huyện.

Những đóng góp của ngành Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua đã góp phần đưa 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng như Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Chuẩn bị cho năm học mới 2019-2029 và thực hiện đổi mới chương trình GDPT những năm tiếp theo, toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ CBQL, GV; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục nhằm tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương dạy học trong nhà trường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng ngoại ngữ, tin học ở các cấp học; đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy học đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, truyền thống văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống và hiểu biết xã hội cho học sinh.

Để tiếp tục phát huy thành quả từ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, trong thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong từng năm học đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, phát triển bền vững theo chương trình hành động Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”.

<

Tin mới nhất

Trong không khí hân hoan của học sinh, sinh viên, thầy cô giáo cả nước bước vào năm học mới, sáng...(06/09/2019 8:02 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học...(21/08/2019 2:05 CH)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc cú hích đồng bộ hóa, chuẩn...(19/08/2019 8:45 SA)

Triển khai thực hiện quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá(16/08/2019 11:25 SA)

Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo...(26/04/2019 7:05 SA)

Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn...(20/02/2019 1:29 CH)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm...(19/11/2018 10:47 SA)

Ngày 12/10/2018, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Thanh Hóa đã về kiểm tra, thẩm định công nhận Trường...(16/10/2018 4:31 CH)