Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết 10 năm xây dựng NTM.

Đăng ngày 19 - 08 - 2019
100%

            Sáng ngày 19/8, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng NTM. Đồng chí Dương Văn Giang – Phó chánh văn phòng điều phối NTM Tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tới dự còn có các đồng chí Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, đại diện ban ngành cấp huyện, Bí thư, chủ tịch, Cán bộ nông nghiệp 16 xã, thị trấn cùng tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Mai Xuân Bình – Bí thư Huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, Vũ Văn Lộc – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Vũ Thị Hương – Chủ tịch UBND huyện chủ tạo hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Chương trình, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH ở hầu hết các xã phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa...Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTMThu nhập bình quân năm 2019 toàn huyện ước đạt 41,5 triệu đồng/người/năm, cao gấp 3,19 lần so với năm 2010 khi bắt đầu xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,12%, giảm hơn 20% so với năm 2010 . Sau gần 10 năm toàn huyện đã huy động được hơn 5.137 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp công sức, tiền của  hơn 3.193 tỷ đồng chiếm 62%. Đến nay, huyện có 15/15 xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. các xã đã bê tông hóa, nhựa hóa được 94,23 km đường giao thông. Tuyến đường trục xã, liên xã được mở rộng nền đường lên đến 6,5 m, chiều rộng mặt đường 3,5 m  đảm bảo điều kiện cho các phương tiện giao thông khi lưu thông trên đường. Hệ thống thủy lợi đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, từ kênh liên xã đến mặt ruộng, đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tại; 85% trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; có trên 87% người tham gia BHYT tăng gần 32% so với năm 2010, gần 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh... Huyện đang hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM .

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Vĩnh Lộc cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện Chương trình như: Một bộ phận cán bộ ở cơ sở, nhân dân nhận thức về xây dựng NTM chưa đầy đủ do đó còn lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Việc thu hút các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp còn chưa nhiều, sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra chưa có nhà máy chế biến, bảo quản dẫn đến chất lượng và giá trị sả phẩm chưa cao....

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Dương văn Giang – Phó Chánh VP điều phối NTM tỉnh đánh giá cao kết quả mà cán bộ nhân dân huyện Vĩnh Lộc trong 9 năm qua, đồng chí nhấn mạnh tới những việc cần thực hiện trong thời gian tới đó là huyện Vĩnh Lộc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với hoàn thiện các tiêu chí đầu tư xây dựng huyện trở thành huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Muốn vậy, trước hết huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự chủ thể thực hiện và là người thụ hưởng các kết quả chương trình xây dựng NTM. Cùng với đó, tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Ảnh: Cá nhân, tập thể tiêu biểu nhận giấy khen trong thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM

Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tặng giấy khen cho 66 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Huyện Vĩnh Lộc chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020.

 

 

<

Tin mới nhất

Kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc(19/11/2019 9:54 SA)

Xã vĩnh Long đón bằng công nhận xã NTM.(11/11/2019 10:56 SA)

Hoàn thành tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng.(01/11/2019 3:09 CH)

Xã Vĩnh Khang, Vĩnh Hưng huyện Vĩnh Lộc Đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM(28/10/2019 3:40 CH)

Xã Vĩnh An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.(21/10/2019 9:30 SA)

Huyện Vĩnh Lộc phát huy dân chủ trong xây dựng Nông thôn mới(18/10/2019 8:48 SA)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TRUNG ƯƠNG XÉT CÔNG NHẬN HUYỆN VĨNH LỘC HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC...(10/09/2019 8:44 SA)

Đoàn công tác của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương kiểm tra, đánh giá mức độ đạt...(29/08/2019 2:52 CH)