Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Công tác tuyên truyền tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện

Đăng ngày 05 - 02 - 2020
100%

        Thực hiện Công điện số 156/CĐ – TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 396/CĐ – BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Công văn số 297/SVHTTDL – NSVHGĐ ngày 03/02/2020 của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa  về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của vius Corona gây ra.

Phòng Văn hóa & Thông tin đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 97/UBND–VHTT ngày 03/02/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rus corona gây ra và Công văn số 105/UBND –VHTT ngày 04/02/2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn toàn huyện để nhân dân được biết phòng và chống dịch bệnh với nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn.

- Dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc.

- Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu điểm du lịch (trừ nhiệm vụ được phân công); tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, du lịch để tránh tập trung đông người; thông báo kịp thời cho nhân dân và du khách biết thực hiện.

- Không tổ chức liên hoan, tập trung đông người trong thời gian tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

- Làm biển thông báo đặt tại cổng ra vào di tích với nội dung: Thực hiện Công điện của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch trong thời gian tập trung phòng chống dịch bệnh Nhà Đền (Nhà Chùa...) tạm dừng tổ chức các hoạt động dâng hương tại di tích.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn ngày 2 lần (sáng, chiều) mỗi lần 30 phút về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

- Tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài truyền thanh huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thanh Hóa và Sở VHTTDL Thanh Hóa về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra tại các di tích lịch sử văn hóa- danh lam thắng cảnh, khu điểm du lịch.

2. Các phòng, ban, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện

Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ và công chức, viên chức, người lao động về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Không tổ chức liên hoan, tập trung đông người trong thời gian tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Đối với Trung tâm VH,TT,TT và Du lịch

Tổ chức quản lý chặt chẽ tại các điểm di tích trên địa bàn huyện, không để tổ chức lễ hội nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Phối hợp thường xuyên với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng huyện xây dựng, viết các bài tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động ngày 2 lần (sáng và chiều) mỗi lần 30 phút trên địa bàn toàn huyện, mở các chuyên mục, bản tin tuyên truyền tới người dân trong huyện về sự nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rú Corona gây ra.

Tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh huyện ngày 2 lần (sáng, chiều) mỗi lần 30 phút về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Hướng dẫn, theo dõi việc tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: từ khi có dịch cho đến khi công bố hết dịch.

                                                                                                                                                                                                            Lê Thị Quý- Phòng VH&TT

 

 

 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy.(31/03/2020 11:09 SA)

Bài tuyên truyền liên quan đến hưởng ứng giờ trái đất(29/03/2020 9:08 CH)

Huyện Đoàn Vĩnh Lộc với Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” phòng chống dịch Covid-19.(25/03/2020 4:11 CH)

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho hai...(25/03/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(24/03/2020 7:52 SA)

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019(20/03/2020 9:09 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022(20/03/2020 9:03 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019(20/03/2020 4:32 CH)