Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Hội nghị lần 2 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2020

Đăng ngày 05 - 02 - 2020
100%

         Ngày 04/02/2020, UBND huyện tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thống nhất một số nội dung cho buổi Lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thông qua quyết định kiện toàn HĐNVQS; báo cáo kết quả sau phát lệnh; Báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Thông qua chương trình, dự kiến thành phần tham gia Đoàn chủ tịch tại buổi lễ giao nhận quân 2020. Thời gian tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 11/02/2020.

Các thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã cùng thảo luận, trao đổi tập trung vào một số nhiệm vụ như: Công tác thâm nhập, nắm tâm tư nguyện vọng của công dân; công tác đảm bảo quân số giao nhận quân; tuyên truyền tuyển quân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ giao nhận quân năm 2020.

Hình ảnh tại hội nghị  Hội đồng quân sự huyện

             Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã cần tiếp tục quan tâm, tăng cường, đảm bảo quân số cho buổi lễ giao nhận quân năm 2020 đạt chất lượng, đúng kế hoạch đề ra; kịp thời khen thưởng, động viên các đoàn viên thanh niên có tinh thần xung phong nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giao nhận quân đến Nhân dân trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở, vật chất phục vụ cho buổi lễ giao nhận quân năm 2020 được thành công tốt đẹp./.

Lê Thu -Trung Tâm VHTT-TT&DL

<

Tin mới nhất

100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy.(31/03/2020 11:09 SA)

Bài tuyên truyền liên quan đến hưởng ứng giờ trái đất(29/03/2020 9:08 CH)

Huyện Đoàn Vĩnh Lộc với Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” phòng chống dịch Covid-19.(25/03/2020 4:11 CH)

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho hai...(25/03/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(24/03/2020 7:52 SA)

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019(20/03/2020 9:09 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022(20/03/2020 9:03 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019(20/03/2020 4:32 CH)