Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng ngày 20 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Vĩnh Lộc - Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Sau một thời chuẩn bị và tiến hành Đại hội, ngày 25 tháng 02 năm 2020 Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Thanh - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện - Bí tư Đảng ủy cơ quan UBND huyện.

(Hình ảnh tại Đại hội Chi bộ thanh tra)    

Đại hội đã tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu đồng chí Trịnh Ngọc Tuân - Chánh thanh tra huyện làm Bí thư Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022.

                                                                        Thanh tra huyện Vĩnh Lộc

<

Tin mới nhất

100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy.(31/03/2020 11:09 SA)

Bài tuyên truyền liên quan đến hưởng ứng giờ trái đất(29/03/2020 9:08 CH)

Huyện Đoàn Vĩnh Lộc với Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” phòng chống dịch Covid-19.(25/03/2020 4:11 CH)

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho hai...(25/03/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(24/03/2020 7:52 SA)

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019(20/03/2020 9:09 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022(20/03/2020 9:03 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019(20/03/2020 4:32 CH)