Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019

Đăng ngày 20 - 03 - 2020
100%

       Ngày 13 tháng 02 năm 2020 Sở Tài chính - Kế hoạch đã có công văn 533/STC-QLNSHX về việc thông báo lịch thẩm định quyết toán NSNN năm 2019.

       Ngày 18/3/2020 đến ngày 19/3/2020 Phòng Tài chính - KH đã hoàn thành công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hồ sơ chuẩn bị, tài liệu liên quan đến quyết toán Ngân sách nhà nước bao gồm:

  1. Hệ thống mẫu biểu quyết toán NSNN:

Thực hiện theo quy định tại văn bản số 5668/STC-NSHX ngày 27/12/2017 của

Sở Tài chính về khóa sổ cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các phụ lục theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN, bổ sung thêm Phụ lục số 01/HP và Phụ lục số 02/HT kèm theo.

  1. Hồ sơ thẩm định quyết toán NSNN:
  • Biên bản xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán của Ngân sách cấp huyện.
  • Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách các xã.
  • Các quyết định trong năm.
  • Quyết định chuyển nguồn chi ngân sách năm 2019 sang năm 2020 của Ngân

sách huyện.

  • Riêng đối với chương trình mục tiêu quốc gia quyết toán riêng…

Phòng Tài Chính- Kế Hoạch

                                                                    

<

Tin mới nhất

100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy.(31/03/2020 11:09 SA)

Bài tuyên truyền liên quan đến hưởng ứng giờ trái đất(29/03/2020 9:08 CH)

Huyện Đoàn Vĩnh Lộc với Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” phòng chống dịch Covid-19.(25/03/2020 4:11 CH)

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho hai...(25/03/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(24/03/2020 7:52 SA)

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019(20/03/2020 9:09 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022(20/03/2020 9:03 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019(20/03/2020 4:32 CH)