Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019

Đăng ngày 20 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số: 2911/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngày 03/01/2020 Chánh thanh tra huyện ban hành Quyết định số: 01/QĐ-TTH về việc thanh tra quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc. Ngày 10/01/2020 tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa, Thanh tra huyện tiến hành công bố Quyết định thanh tra và thu thập hồ sơ, chứng từ công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa năm 2018 và 2019.

(Hình ảnh tại buổi công bố Quyết định thanh tra)

Kết thúc cuộc thanh tra, ngày 05/3/2020 Thanh tra huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Kết luận thanh tra số: 16/KL-TTH - Kết luận thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa năm 2018 và 2019. Về cơ bản UBND xã Vĩnh Hòa đã thực hiện đảm bảo công tác quản lý nhà nước về thu, chi theo quy định của pháp luật về ngân sách.

                                                                        Thanh tra huyện Vĩnh Lộc

<

Tin mới nhất

100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy.(31/03/2020 11:09 SA)

Bài tuyên truyền liên quan đến hưởng ứng giờ trái đất(29/03/2020 9:08 CH)

Huyện Đoàn Vĩnh Lộc với Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” phòng chống dịch Covid-19.(25/03/2020 4:11 CH)

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho hai...(25/03/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(24/03/2020 7:52 SA)

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019(20/03/2020 9:09 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022(20/03/2020 9:03 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019(20/03/2020 4:32 CH)