Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

       Trong thời kỳ hội nhập, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định.

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước.

Qua đó, với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ. 

Thời gian qua, việc ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ, đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục. Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm …

(ảnh minh họa)

           Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, tính từ 16/9/2019 đến nay, hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có tổng hồ sơ đã tiếp nhận của các trung tâm hành chính đăng ký thực hiện được 16.500 hồ sơ; đạt 6,53% so với yêu cầu đề ra. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có tổng hồ sơ đã tiếp nhận của các trung tâm hành chính đăng kí thực hiện được 2.879 hồ sơ; đạt 42,03% (vượt chỉ tiêu đề ra).

UBND huyện Vĩnh Lộc đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung như :

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức để sử dụng và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Xây dựng kế hoạch và giải pháp thiết thực, hiệu quả để đạt được tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định của tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

            Việc phát triển dịch vụ công trực tuyến là bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay. Ngoài ra, việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Vì vậy, việc phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là công tác quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử hiện nay của tỉnh.                                           

                                                                                                                                                                                                  Lê Thị Qúy - Phòng VHTT huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy.(31/03/2020 11:09 SA)

Bài tuyên truyền liên quan đến hưởng ứng giờ trái đất(29/03/2020 9:08 CH)

Huyện Đoàn Vĩnh Lộc với Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” phòng chống dịch Covid-19.(25/03/2020 4:11 CH)

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho hai...(25/03/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(24/03/2020 7:52 SA)

Thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách xã Vĩnh Hòa trong 2 năm 2018 và 2019(20/03/2020 9:09 CH)

Đại hội Chi bộ Thanh tra huyện Vĩnh lộc nhiệm kỳ 2020-2022(20/03/2020 9:03 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019(20/03/2020 4:32 CH)