Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870- 22/4/2020) người cha của Cánh mạng vô sản và phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Đăng ngày 15 - 04 - 2020
100%

        Vla- đi- mia I-lich Lê- nin tên thật là Vla- đi- mia I-lich U-lia- nốp sinh ngày 22/4/1870 tại Simbirk, Nga.

Từ khi còn là sinh viên, ông đã tích cực tham gia nhóm cách mạng trong hội sinh viên, trở thành hội đồng hương bí mật của Samrsko- Simbirskoe. Tháng 10 năm 1888 ông trở về Kazan gia nhập nhóm Mác- xít và bắt đầu nghiên cứu tác phẩm "Tư bản" của Các Mác. Lênin có nghị lực rất cao trong việc tự học, năm 1891 ông đã tự học và tốt nghiệp khoa luật trường đại học Pê- téc- bua. Năm 1892 Lênin nghiên cứu nền kinh tế nước Nga và tiến hành đấu tranh triệt để chống hệ tư tưởng của phái Dân túy, ông đã tìm hiểu sâu sắc đời sống khổ cực của những người thợ, hoạt động và cùng họ tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Không bao lâu Lênin đã được thừa nhận là một người lãnh đạo có uy tín trong nhóm Mác- xít ở Pê- téc- bua, có học vấn uyên bác và tinh thông Chủ nghĩa Mác. Năm 24 tuổi Lênin gia nhập vào Đảng xã hội dân chủ Nga, từ đó ông trở thành người tổ chức, lãnh đạo cách mạng. Năm 1905 Lênin tham gia lãnh đạo cách mạng tư sản dân chủ Nga đầu tiên. Năm 1917 ông lãnh đạo cách mạng tháng 10 Nga thành công. Năm 1919 Lênin cùng các lãnh tụ cách mạng các nước lập nên Quốc tế Cộng sản (Quốc tế ba), để lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới.

           

ảnh minh họa

            Lênin mất ngày 20/1/1924, ông mất đi nhưng sự nghiệp vĩ đại của Người đời đời sống mãi trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đánh giá rất cao vai trò vĩ đại của Lênin: "Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác- Ăngghen. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất" (Trích bài của Bác Hồ viết đăng trên báo Nhân dân số 42, ra ngày 24/1/1952).

Kỷ niệm 150 ngày sinh của V.I.Lênin chúng ta nhớ tới người và tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý ngĩa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

            Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga, của Chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                                                                         Đỗ Văn Dũng  - phòng VHTT

<

Tin mới nhất

Ra mắt CLB gia đình phát triển bền vững thôn 2 thị trấn Vĩnh Lộc.(16/07/2020 4:00 CH)

Thôn Thổ Phụ xã Vĩnh Tiến xây dựng thôn NTM kiểu mẫu(07/07/2020 9:44 SA)

Đảng bộ xã Ninh Khang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.(02/07/2020 8:21 SA)

KHAI GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA TƯỜNG VÂN HUYỆN VĨNH LỘC NĂM 2020(18/06/2020 4:39 CH)

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội chợ nhân đạo năm 2020.(15/06/2020 2:22 CH)

Kỷ niệm 19 năm ngày truyền thống gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2020) với chủ đề "Giữ gìn và...(12/06/2020 8:27 SA)

Huyện Vĩnh lộc tổ chức thăm hỏi động viên tăng ni, phật tử các chùa trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc...(15/05/2020 3:34 CH)

MTTQ huyện Vĩnh Lộc trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo(17/04/2020 4:27 CH)