Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc tuyên truyền, vận động các tôn giáo Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đăng ngày 16 - 04 - 2020
100%

        Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày (từ ngày 01/4/-15/4/2020), UBND huyện đã ban hành Công văn số 446/UBND-NV và Công văn số 69 ngày 27/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong các tổ chức tôn giáo. Đồng thời, trao đổi, tuyên truyền các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện về tình hình diễn biến dịch bệnh và đề nghị các cơ sở tôn giáo nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Qua theo dõi các tôn giáo trên địa bàn huyện đã chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động tôn giáo không tổ chức các nghi lễ tập trung tại cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch Covid-19./.

                                                                                                                                                                                                                          Phòng Nội Vụ huyện

                  

<

Tin mới nhất

Huyện Vĩnh Lộc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 (17/09/2020 3:53 CH)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(10/08/2020 8:04 SA)

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực của Chính phủ về...(10/08/2020 7:57 SA)

Quyết Định về việc thành lập Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới.(10/08/2020 7:53 SA)

Đẩy mạnh tuyên truyền giám sát, cách ly người đến từ Đà Nẵng và vùng co dịch để có biện pháp...(10/08/2020 7:48 SA)

Công Ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Thanh Hóa trao tặng 500 khẩu trang y tế và 5 tạ gạo ủng hộ phòng...(28/04/2020 9:51 SA)

Các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện dọn dẹp để mở cửa trở lại.(24/04/2020 2:21 CH)

Huyện đoàn Vĩnh Lộc tặng quà hỗ trợ người cao tuổi do ảnh hưởng dịch bệnh covid -19 .(23/04/2020 7:46 SA)