Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Điều kiện, hồ sơ để được hưởng trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 18 - 05 - 2020
100%

     Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Hướng dẫn 04/HD-SLĐTBXH ngày 04/5/2020 và Công văn số 1173/SLĐTBXH-LĐVL ngày 08/5/2020 và Công văn số 1175/SLĐTBXH-VP ngày 09/5/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được hưởng hỗ trợ phải đảm bảo đúng các quy định về điều kiện, hồ sơ:

1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng hương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Về hồ sơ: Doanh nghiệp có người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, hồ sơ bao gồm:

- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu 01 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020; Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

2. Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế;

            - Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hồ sơ: Hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ về UBND cấp xã, hồ sơ gồm:

- Giấy Đề nghị hỗ trợ mẫu 02 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật;

+ Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn;

+ Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 26 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;

+ Không đang đóng BHTN theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN (có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không đóng bảo hiểm thất nghiệp).

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hồ sơ: Người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã, hồ sơ bao gồm:

- Giấy Đề nghị hỗ trợ mẫu 03 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

+ Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ BHXH thì nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ (1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị).

- Cư trú hợp pháp tại địa phương (có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại địa phương);

- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau (Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động):

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

+ Thu gom rác, phế liệu;

+ Bốc vác (tại các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không và tại các chợ); vận chuyển hàng hóa (bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô,  xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển và cảng hàng không);

+ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách;

+ Bán lẻ xổ số lưu động;

+ Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống trên phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động; quán rượu, bia, quần bar; quán cà phê, giải khát; dịch vụ phục vụ đồ uống khác); lưu trú (khách sạn; căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự; ký túc  xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; cơ sở lưu trú khác); du lịch; chăm sóc sức khỏe (làm nghề mát xa, xoa bóp y học, châm cứu không có địa điểm làm việc cố định; người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động xoa bóp y học, mát xa, châm cứu).

Về hồ sơ: Người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã sau ngày 15 hàng tháng, hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ mẫu 04 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi tỉnh, huyện, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú  thì phải có xác nhận của UBND xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.

5. Người sử dụng lao động được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020;

- Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc;

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Về hồ sơ: Người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân), hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc Mẫu số 11 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề; Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư;

- Danh sách người lao động phải ngừng việc;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

ảnh minh họa

Bên cạnh việc phải đảm bảo đúng các quy định về hồ sơ như trên, việc xác định đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cần phải đảm bảo các nguyên tắc của Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đặc biệt là nguyên tắc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo được mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện ở cơ sở, phải nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể làm cơ sở đảm bảo việc đánh giá, xác định đúng đối tượng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

 

 

<

Tin mới nhất

Huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid...(18/05/2020 8:57 SA)

Điều kiện, hồ sơ để được hưởng trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19(18/05/2020 8:51 SA)

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/10/2019(18/10/2019 8:06 SA)

Những điểm mới trong việc xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày...(16/09/2019 2:25 CH)

Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.(16/09/2019 10:33 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chi trả...(16/05/2019 3:16 CH)

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/02/2018:(18/02/2019 9:17 SA)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NHU CẦU KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ...(17/10/2018 2:15 CH)