Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19.

Đăng ngày 18 - 05 - 2020
100%

Vừa qua, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Các đối tượng được chi trả đợt này gồm: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện có 20.685 người thuộc 4 nhóm đối tượng trên được nhận hỗ trợ đợt này với số tiền trên 21 tỷ đồng.

Quá trình chi trả được các đơn vị ủy thác cho Bưu điện văn hóa xã thực hiện bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng người, đối tượng; tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

ảnh minh họa

Nhìn chung các đối tượng được nhận tiền hỗ trợ đợt này đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, nhà nước tới những đối tượng yếu thế trong xã hội giúp hộ có thêm động lực vượt qua khó khăn. Gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ chưa từng có trong tiền lệ đến tay người dân lúc này được xem như là phao cứu sinh với các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

 

 

<

Tin mới nhất

Huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid...(18/05/2020 8:57 SA)

Điều kiện, hồ sơ để được hưởng trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19(18/05/2020 8:51 SA)

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/10/2019(18/10/2019 8:06 SA)

Những điểm mới trong việc xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày...(16/09/2019 2:25 CH)

Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.(16/09/2019 10:33 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chi trả...(16/05/2019 3:16 CH)

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/02/2018:(18/02/2019 9:17 SA)

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NHU CẦU KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ...(17/10/2018 2:15 CH)