Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc phấn đấu hoàn thành xong đại hội cơ sở trong tháng 5/2020.

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

        Đến ngày 19/5/2020, đã có 20/35 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tổ chức xong đại hội, chiếm tỷ lệ 57%. Nhờ bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và sự chỉ đạo chặt chẽ của huyện ủy, các đại hội đã diễn ra thành công. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới cơ bản đúng theo phương án do cấp uỷ triệu tập trình đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ xã Ninh Khang

Được biết trước đại hội, các đồng chí phụ trách đại hội cơ sở phối hợp với cấp ủy cơ sở đó nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; tình hình an ninh, trật tự; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp; từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ UBND huyện

Theo kế hoạch đại hội cơ sở hoàn thành trong tháng 5/2020, để bảo đảm tiến độ, nội dung đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ  huyện uỷ yêu cầu các các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khẩn trương tổ chức đại hội theo kế hoạch. Việc tổ chức đại hội phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trịnh Thu

Trung tâm VHTTTT&DL huyện

<

Tin mới nhất