Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Kỷ niệm 19 năm ngày truyền thống gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2020) với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình"

Đăng ngày 12 - 06 - 2020
100%

       Chúng ta hãy ngược dòng thời gian 19 năm về trước khi công tác gia đình  chưa thực sự có ngày truyền thống, người dân trong mỗi gia đình Việt Nam vẫn chung sống hòa thuận bên nhau sau bao ngày lao động vất vả để khẳng định giá trị trường tồn của gia đình. Người thấu hiểu điều đó rõ nhất chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".

Thấm nhuần lời dạy của Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy uỷ Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, sau 19 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trở thành ngày truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi người Việt Nam chúng ta. Cùng với sự phát triển của đất nước, theo thời gian, Ngày Gia đình Việt Nam cũng dần trở thành ngày hội trên mọi miền đất nước, một nét đẹp văn hóa - nơi mà tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Tại huyện Vĩnh Lộc, công tác xây dựng "Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm đầu tư, chỉ đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc triển khai nhiệm vụ về công tác gia đình, thời gian qua, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, công tác tuyên truyền đã thực hiện thường xuyên và đều khắp trên địa bàn thông qua Cổng Thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Đặc biệt tập trung cao điểm vào các ngày kỷ niệm: Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Triển khai "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Ở các xã, thị trấn, nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ về gia đình và phát huy hiệu quả hoạt động như: CLB gia đình phát triển bền vững thôn Bái Xuân xã Vĩnh Phúc là một ví dụ điển hình. Một số địa phương quan tâm tổ chức các hình thức tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình.

Năm nay kỷ niệm 19 năm ngày Gia đình Việt Nam các địa phương đều tổ chức sinh hoạt và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đáng chú ý tại Thị trấn Vĩnh Lộc đang chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập mô hình thí điểm phòng chống BLGĐ theo sự chỉ đạo của Sở VHTTDL.

Mặc dù, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương về việc thực hiện công tác gia đình nhưng thực tế công tác gia đình nói chung và phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra như: Cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ và chưa thực sự quan tâm đến công tác gia đình. Việc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị khác chưa liên tục và thường xuyên nên chất lượng còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình từ huyện đến cơ sở chủ yếu là kim nhiệm, thay đổi thường xuyên nên việc nắm bắt chỉ đạo thiếu xuyên suốt, tập trung. Phương thức hoạt động công tác gia đình chưa đa dạng; công tác phối hợp không thường xuyên, nội dung hạn chế; kinh phí khó khăn...

Để công tác gia đình và hoạt động các CLB Gia đình phát triển bền vững của huyện hoạt động tốt hơn, phòng VH&TT huyện đã tham mưu UBND huyện và chỉ đạo các cán bộ gia đình từ nay đến cuối năm 2020 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của các cấp liên quan đến công tác gia đình. Tăng cường hoạt động truyền thông về gia đình, phòng chống bao lực gia đình, trong đó ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ gia đình lồng ghép vào các hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tổ chức các hội thi, tọa đàm... nhằm tích cực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6/2018); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động về bình đẳng giới và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở các địa phương; kiểm tra, giám sát sinh hoạt định kỳ của các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; công tác xử lý, ngăn ngừa bạo lực gia đình.

                                     Đỗ Văn Dũng - Phòng VHTT huyện Vĩnh Lộc

                                                                              

 

<

Tin mới nhất

Phụ nữ xã vĩnh yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 34, NK 2021 – 2026.(15/03/2021 8:18 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện chương trình cho vay Nhà ở xã hội...(08/03/2021 10:25 SA)

Chị Phạm Thị Cẩn hội viên hội phụ nữ tiêu biểu trong mô hình ” nhà sạch – vườn mẫu” ở xã Vĩnh Tiến.(08/03/2021 10:00 SA)

Hội phụ nữ xã Vĩnh Quang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXX Nhiệm kỳ 2021 – 2026.(08/03/2021 9:36 SA)

LĐLĐ huyện nhân rộng mô hình đường hoa công đoàn.(04/02/2021 2:54 CH)

Hội Khuyến học huyện tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020...(29/01/2021 10:21 SA)

danh sách lãnh đạo UBND huyện trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021(26/01/2021 3:25 CH)

Danh sách lãnh đạo UBND huyện trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021(26/01/2021 3:23 CH)