Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Bài tuyên truyền hưởng ứng ngày đại dương thế giới năm 2020

Đăng ngày 19 - 06 - 2020
100%

          Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm khoa học công nghệ mới.

           Các hoạt động hưởng ứng, tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

             Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động thân thiện với môi trường biển; phổ biến thông tin cho cán bộvà nhân dân về tác hại của ô nhiễm không khí nói chung, bảo vệ môi trường và gìn giữ biển đảo Việt Nam nói riêng.

Tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền về chủ đề môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên hệ thống loa truyền thanh và  công thông tin điện tử của huyện; tổ chức các xã, thị trấn  treo băng rôn, pano, áp phích và khẩu hiệu tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Theo đó, các khẩu hiệu tuyên truyền là "Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", "Hoàng Sa - Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam", "Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc", "Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh", "Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh", "Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam", "Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển"...

                                                                                                   Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

<

Tin mới nhất

LĐLĐ huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động đời sống văn hóa cơ sở năm 2020.(07/07/2020 4:51 CH)

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CHUỐI TIÊU HỒNG(25/06/2020 4:04 CH)

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI(25/06/2020 4:00 CH)

Các đường bay đang khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân. (19/06/2020 9:50 SA)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức mới đối với chi phí kiểm toán độc lập và chi...(19/06/2020 9:19 SA)

Đăng ký trưng bày sản phẩm hàng hóa tại Trung tâm trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng...(19/06/2020 8:43 SA)

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức tập huấn, diễn tập PCTT- TKCN năm 2020.(19/06/2020 8:17 SA)

Bài tuyên truyền hưởng ứng ngày đại dương thế giới năm 2020(19/06/2020 8:06 SA)