Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Đăng ký trưng bày sản phẩm hàng hóa tại Trung tâm trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Đăng ngày 19 - 06 - 2020
100%

  Ngày 27 tháng 5 năm 2020 UBND huyện Vĩnh Lộc nhận được Công văn số 132/VCCI-CNTH của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa về việc mời trưng bày sản phẩm hàng hóa tại Trung tâm trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

            Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trong mọi lĩnh vực ngành nghề, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh và tiềm năng phát triển kinh tế của huyện, là cơ hội tốt để doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy được thế mạnh các sản phẩm đặc trưng từng vùng miền, địa phương, quan đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

UBND huyện Vĩnh Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các hộ kinh doanh có nhu cầu quảng bá sản phẩm hàng hóa của mình qua việc tham gia đăng ký trưng bày tại Trung tâm.

Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện

<

Tin mới nhất

LĐLĐ huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động đời sống văn hóa cơ sở năm 2020.(07/07/2020 4:51 CH)

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CHUỐI TIÊU HỒNG(25/06/2020 4:04 CH)

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI(25/06/2020 4:00 CH)

Các đường bay đang khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân. (19/06/2020 9:50 SA)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức mới đối với chi phí kiểm toán độc lập và chi...(19/06/2020 9:19 SA)

Đăng ký trưng bày sản phẩm hàng hóa tại Trung tâm trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng...(19/06/2020 8:43 SA)

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức tập huấn, diễn tập PCTT- TKCN năm 2020.(19/06/2020 8:17 SA)

Bài tuyên truyền hưởng ứng ngày đại dương thế giới năm 2020(19/06/2020 8:06 SA)