Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

UBND HUYỆN TRIỂN KHAI THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Đăng ngày 17 - 07 - 2020
100%

        Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm đóng góp Qũy Phòng chống thiên tai (PCTT) đến các đối tượng trên địa bàn huyện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Qũy PCTT, đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định về miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Qũy PCTT, mức xử phạt hành chính đối với cá nhân, tổ chức kinh tế hạch toán độc lập vi phạm về đóng góp Qũy PCTT theo điều 11, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền để người dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiểu và chủ động thực hiện,

            Ngày 30/6/2020 Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định 2278/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch thu Qũy Phòng, chống thiên tai huyện Vĩnh Lộc năm 2020. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm đôn đốc UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thu của cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý để nộp vào tài khoản tạm giữ tại KBNN huyện; thực hiện nộp về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định.

Phòng Tài Chính Kế Hoạch

 

 

 

<

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn huyện.(25/07/2020 3:10 CH)

UBND HUYỆN TRIỂN KHAI THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020(17/07/2020 3:39 CH)

Bài tuyên truyền về hạn chế sử dụng rác thải nhựa(16/07/2020 3:50 CH)

Huyện Vĩnh Lộc tập trung khắc phục tình trạng hạn hán(14/07/2020 3:55 CH)

LĐLĐ huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động đời sống văn hóa cơ sở năm 2020.(07/07/2020 4:51 CH)

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CHUỐI TIÊU HỒNG(25/06/2020 4:04 CH)

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI(25/06/2020 4:00 CH)

Các đường bay đang khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân. (19/06/2020 9:50 SA)