Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn huyện.

Đăng ngày 25 - 07 - 2020
100%

           Thực hiện Công văn số 8265/UBND- CN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý  hành lang an toàn giao thông trên các tuyến giao thông. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

            UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài Nguyên- Môi trường; Công an huyện và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ từ bước lập, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, đảm bảo đồng bộ hạ tầng liên quan đến an toàn giao thông.

            Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ tự giác thực hiện quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, không vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; tổ chức, bố trí các khu vực kinh doanh buôn bán, họp chợ…đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân kinh doanh và mua bán, không làm phát sinh nguy cơ lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, duy trì nề nếp trật tự lâu dài.

            Gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền nếu để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị, an toàn giao thông tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 01/7/2019 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

            Yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện ./.

Phòng Kinh Tế Hạ Tầng

 

<

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn huyện.(25/07/2020 3:10 CH)

UBND HUYỆN TRIỂN KHAI THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020(17/07/2020 3:39 CH)

Bài tuyên truyền về hạn chế sử dụng rác thải nhựa(16/07/2020 3:50 CH)

Huyện Vĩnh Lộc tập trung khắc phục tình trạng hạn hán(14/07/2020 3:55 CH)

LĐLĐ huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động đời sống văn hóa cơ sở năm 2020.(07/07/2020 4:51 CH)

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CHUỐI TIÊU HỒNG(25/06/2020 4:04 CH)

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI(25/06/2020 4:00 CH)

Các đường bay đang khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân. (19/06/2020 9:50 SA)