Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 24 - 08 - 2020
100%

        Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng các ngành Nông, lâm, thủy sản; tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Cụ thể đến năm 2019, cơ cấu giá trị sản xuất như sau: Nông - lâm - thuỷ sản chiếm 26,3%, giảm 24,04% so với năm 2010; Công nghiệp - xây dựng 39,51%, tăng 14,47% so với năm 2010; Dịch vụ- thương mại 34,19%, tăng 9,57% so với năm 2010; Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 42,15 triệu đồng/người/năm, trong đó: Khu vực nông thôn ước đạt 41,56 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và cao hơn khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình 29,04 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 20,31% so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình và thấp hơn 1,47% so với bình quân chung của tỉnh; số tiêu chí bình quân toàn huyện tăng 13,67 tiêu chí/xã so với khi triển khai thực hiện chương trình.

Trên địa bàn huyện có nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng như: Mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới; mô hình lúa - cá; khôi phục trồng cây dược liệu Sâm Báo; chăn nuôi lợn, gà an toàn sinh học được chứng nhận VietGap… đặc biệt trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã triển khai thực hiện thí điểm 30 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển theo quy hoạch, từng bước khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; an ninh trật tự được giữ vững; môi trường sinh thái được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Nhân dân nhận thức rõ được hiệu quả của Chương trình MTQG xây dựng NTM, mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư được nâng lên.

Năm 2018, huyện Vĩnh Lộc được xếp thứ nhất trong Cụm thi đua số 2 của tỉnh (gồm 8 huyện), tăng 2 bậc so với năm 2010.

Có thể khẳng định rằng nhờ có chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước, đến thời điểm này, tình hình nông thôn ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Phòng Nông Nghiệp huyện

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Vĩnh Long nỗ lực thực hiện các chương trình trọng tâm(03/10/2021 5:59 CH)

Thôn Phương giai xã Vĩnh Tiến huy động sức dân trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.(21/09/2021 9:15 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả duy trì các tiêu chí xã NTM và tiến độ xây dựng NTM Nâng cao.(11/08/2021 9:49 SA)

Rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho ngày Bầu Cử tại một số điểm ở huyện Vĩnh Lộc.(14/05/2021 3:32 CH)

Kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc(24/08/2020 8:26 SA)

Xã vĩnh Long đón bằng công nhận xã NTM.(11/11/2019 10:56 SA)

Hoàn thành tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng.(01/11/2019 3:09 CH)

Xã Vĩnh Khang, Vĩnh Hưng huyện Vĩnh Lộc Đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM(28/10/2019 3:40 CH)