Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiên nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 26, NK 2020 – 2025.

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

     Sáng ngày 14/9, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiên nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 26, NK 2020 – 2025, với mục tiêu sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng đông đảo các đồng chí đảng viên ở chi bộ trực thuộc đã tham gia học tập.

ảnh minh họa

Đồng chí Vũ Thị Hương – Bí thư huyện ủy đã trực tiếp triển khai nội dung NQ đảng bộ huyện lần thứ 26, NK 2020 - 2025. Kế thừa  những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát dựa trên 5 thành tố cơ bản có tinh khái quát cao đó là:” Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác và phát  huy có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bề vững, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.”        

Theo đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Lê Văn Tịnh – Phó bí thư thường trực Huyện ủy triển khai đã xác định 27 chỉ tiêu cụ thể và nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, trong đó tập trung 3 chương trình trọng tâm  đó là chương trình phát  triển nông nghiệp và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, chương trình phát triển du lịch, chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng , tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ và 2 khâu đột phá : một là xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch và đô thị hóa, hai là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”.

 Trên tinh thần tiếp thu những nội dung cơ bản của NQ đại hội và chương trình hành động  do BCH đảng bộ huyện lần thứ 26, NK 2020 – 2025 đề ra, đồng chí Phạm Ngọc Sơn – Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai KH viết bài thu hoạch thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, NK 2020 – 2025 và NQ 58 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó thời gian viết bài thu hoạch hoàn thành xong trước 25/9/2020. Trong đó các đảng bộ, chi bộ cần lưu ý xây dựng chương trình hành động của BCH đảng bộ, chi bộ sát với tình hình thực tế của đơn vị mình, ở cơ sở nên sử dụng loa truyền thanh tuyên truyền đến toàn thể nhân dân

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Thị Hương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo: đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng vì vậy cán bộ đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để viết bài thu hoạch. Tập trung vào chương trình hành động cụ thể của đảng bộ, chi bộ mình, đặc biệt làm thế nào để tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân giúp người dân hiểu nắm rõ nội dung của NQ để cùng với đảng bộ, chính quyền sớm đưa nghị quyết thành việc làm cụ thể đạt hiệu quả.

Trịnh Thu -Trung tâm VHTTTTDL

<

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN VĨNH LỘC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH CHO KHÁCH HÀNG(23/09/2020 11:16 SA)

Trường Mầm non Vĩnh Thành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học...(23/09/2020 11:05 SA)

LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc triển khai học tập, thực hiện NQ 58/TW, NQ 26/ĐH Đảng bộ huyện và phổ biến...(22/09/2020 4:41 CH)

Hội phụ nữ huyện tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ nông thôn.(17/09/2020 4:21 CH)

UBND huyện triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021 và phương án sản xuất vụ đông...(16/09/2020 10:10 SA)

Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiên nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện...(15/09/2020 4:54 CH)

Tóm tắt lịch sử Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Lộc(14/09/2020 9:53 SA)

Hội TNXP Thị trấn tổ chức đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025.(14/09/2020 9:08 SA)