Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

THÔNG BÁO Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 15 - 01 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Công bố, công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán...(29/04/2022 10:49 SA)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XÃ MINH TÂN(27/09/2021 10:30 SA)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XÃ VĨNH HƯNG(16/09/2021 10:59 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm...(09/09/2021 4:28 CH)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XÃ VĨNH HÙNG, XÃ VĨNH AN(09/09/2021 9:57 SA)

Thông báo đấu giá sử dụng đất xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc (28/06/2021 8:25 SA)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XÃ MINH TÂN(11/06/2021 1:54 CH)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XÃ VĨNH AN(18/05/2021 3:22 CH)