Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 11 - 10 - 2021
100%

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc

 

1- Tính từ 08 giờ 00 ngày 10/10 đến 08 giờ 00 ngày 11/10/2021:

- Trên địa bàn huyện không có ca mắc Covid-19.

- Số được đưa vào cách ly là 36 người; số ca ngừng theo dõi là 18 người; số  hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương là 0 người; số mẫu lấy xét nghiệm là 14 mẫu. Số hiện tại đang được cách ly: 358 người. Trong đó:

* Số đang cách ly tại nhà là 345 người, cụ thể:

+ Vĩnh Quang: 23 người                                + Ninh Khang: 20 người            

+ Vĩnh Yên: 105 người                                  + Vĩnh Hòa: 09 người

+ Vĩnh Tiến: 29 người                                   + Vĩnh Hùng: 09 người

+ Vĩnh Long: 20 người                                  + Minh Tân: 24 người

+ Vĩnh Phúc: 33 người                                  + Vĩnh Thịnh: 16 người

+ Vĩnh Hưng: 25 người                                 + Vĩnh An: 04 người

+ Thị trấn: 28 người

* Số đang cách ly tập trung là 11 người, cụ thể:

+ Vĩnh Quang: 01 người                                + Ninh Khang: 01 người            

+ Vĩnh Hòa: 01 người                          + Vĩnh Long: 05 người

+ Vĩnh Phúc: 02 người                         + Vĩnh Thịnh: 01 người

* Số đang cách ly tại BVĐK huyện: 02 người là công dân Vĩnh Hưng

 2- Cộng dồn từ ngày 27/4/2021 đến 11/10/2021

* Số hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương: 281 người.

* Số mẫu xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh và xét ngiệm RT-PCR đã lấy: 15.359 mẫu, trong đó:

- Xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh: 9.843 mẫu.

- Xét nghiệm RT-PCR: 5.516 mẫu, CDC Thanh Hóa đã trả lời kết quả 5.502 mẫu.

***********

 

 

<

Tin mới nhất

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(27/10/2021 5:34 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(26/10/2021 7:25 CH)

Lịch công tác tuần 43 của Lãnh đạo huyện(26/10/2021 2:11 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(25/10/2021 8:43 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(24/10/2021 8:02 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(23/10/2021 4:21 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(22/10/2021 9:18 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(21/10/2021 6:48 CH)