Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc sơ kết 9 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 13 - 10 - 2021
100%

     Ngày 06/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH trao thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của BĐD HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 đạt được những kết qua tích cực: tổng dư nợ đến 30/9/2021 trên 288 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch, tăng 12,6 tỷ đồng (4,6%). Doanh số cho vay 66,5 tỷ đồng, chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường và cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 171 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng tốt, xử lý nợ đến hạn kịp thời, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ quá hạn; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Ban đại diện HĐQT đã phối hợp với Tổ chức CT-XH huyện và NHCSXH huyện tổ chức kiểm tra toàn diện mọi mặt hoạt động theo nội dung văn bản số 1003/NHCS-KTNB ngày 26/06/2020 của Giám đốc Chi nhánh tại 04 xã, thị trấn. Sau kiểm tra, Trưởng ban đã ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại sai sót đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối và cả năm 2021. Cụ thể: Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh đối với vốn thu hồi, tăng cường công tác huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ TK&VV. Tiếp tục phấn đấu xử lý thu hồi nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng trong 3 tháng cuối năm 2021, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,09%/ tổng dư nợ.

            Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tâm - PCT UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của quý 4/2021, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; củng cố nâng cao chất lượng tổ TK&VV. Phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức Hội đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Nâng cao trách nhiệm công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác giám sát từ xa. Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn cho thành viên Ban đại diện, Ban giảm nghèo, Trưởng thôn và Tổ chức hội nhận ủy thác theo kế hoạch năm 2021. Phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc

 

<

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc kịp thời tạo điều kiện cho HSSV vay vốn do ảnh hưởng...(21/10/2021 9:11 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc sơ kết 9 tháng đầu năm...(13/10/2021 4:05 CH)

Chùa Khải Nam tặng quà cho Công nhân lao động và người mù huyện Vĩnh Lộc(21/09/2021 9:29 SA)

Bưu điện huyện kịp thời chi trả quyền lợi bảo hiểm thân thể học sinh cho khách hàng.(17/09/2021 10:55 SA)

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2021(06/08/2021 10:26 SA)

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Lộc triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc,...(28/07/2021 7:56 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện chương trình cho vay Nhà ở xã hội...(14/06/2021 10:42 SA)

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 năm 2021.(04/06/2021 10:51 SA)