Đảng bộ xã Vĩnh Long nỗ lực thực hiện các chương trình trọng tâm

Đăng ngày 03 - 10 - 2021
100%

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc), nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chương trình trọng tâm là phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trong đó đề ra 24 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng đảng bộ ngày càng phát triển vững mạnh

Anh Trịnh Văn Hưng, thôn Cầu Mư, hộ nông dân sản xuất giỏi của xã Vĩnh Long đã mạnh dạn đi đầu trong sản xuất dưa trong nhà lưới có giá trị kinh tế cao.

Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra, gồm: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 80 ha trở lên; sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 10.387 tấn trở lên; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 97%..., Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Long đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình công tác hàng năm, toàn khóa; các chi bộ, tổ chức, đoàn thể đã đảm nhận việc tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xã. Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tiêu biểu là thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó tập trung công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Lệ, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, cho biết: “Trăn trở lớn nhất của cấp ủy là những năm qua phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã xác định rõ: Trọng tâm là phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định thu nhập cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025 đạt xã NTM nâng cao”. Với quyết tâm đó, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Bám sát nghị quyết, đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Anh Vũ Hữu Thuyết, bí thư chi bộ thôn Đông Môn cho biết: “Cùng với đảng bộ xã thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Đông Môn chỉ đạo Nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh sản xuất cây ớt xuất khẩu và phát triển ngành nghề dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phát huy vai trò đảng viên đi trước, làm trước cho quần chúng làm theo. Nhờ đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đã dần đi vào nền nếp, đảng viên chấp hành nghiêm ngày, giờ sinh hoạt và phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ngay đầu năm 2021, Đảng ủy xã Vĩnh Long đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, thay vì triển khai nhiệm vụ chung chung, đảng ủy xã đã vận dụng, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đồng thời giao nhiệm vụ đảng viên phụ trách tới từng hộ dân, vận động, giúp đỡ bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa năng suất thấp sang trồng những cây, con có năng suất, giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu được tiếp cận với các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế; phối hợp với các cấp, ngành mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho bà con trong xã...

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở, Đảng bộ xã Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng ngay từ đầu năm. Nổi bật là người dân đã tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế gia đình và góp công, góp sức xây dựng NTM nâng cao. Nhân dân đã tích tụ, tập trung diện tích đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 4 ha tại xứ đồng Bói thôn Bèo để trồng mía. Ngành chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại, gia trại tương đối ổn định. Chương trình xây dựng NTM nâng cao được chú trọng. Tháng 1-2021, thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với Nhân dân 3 thôn Cầu Mư, Tân Lập, Bèo về tình trạng chất lượng nguồn điện sinh hoạt đã được ngành điện lực Thanh Hóa và huyện giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân. Các phong trào thi đua, mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tiếp tục được phát động ở tất cả các thôn. Thôn Cầu Mư phấn đấu đạt thôn kiểu mẫu cuối năm 2021. Hiện tại xã Vĩnh Long đã đạt 12/15 tiêu chí NTM nâng cao. Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên. Nhiều lao động được tạo việc làm có thu nhập khá, ổn định trong Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc. Các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

 

<

Tin mới nhất

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023(17/03/2023 3:15 CH)

Kế hoạch Công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô...(17/03/2023 2:27 CH)

Vĩnh Lộc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới(28/02/2023 11:03 SA)

Kết quả tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã Vĩnh Hùng hoàn...(12/12/2022 4:27 CH)

Phương án bảo vệ thực vật vụ xuân năm 2023 huyện Vĩnh Lộc(09/12/2022 3:42 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
233 người đang online