Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
100%

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành...(29/03/2021 4:53 CH)

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020(12/05/2020 9:18 SA)

Những chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020(10/04/2020 8:55 SA)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính...(30/10/2019 9:58 SA)

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015...(10/06/2019 10:09 SA)

Luật tiếp cận thông tin(06/11/2018 1:21 CH)

Quyết định 1723 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thông thư điện tử công vụ trong hoạt...(17/09/2018 4:25 CH)

Quyết định số 1722 về ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng...(17/09/2018 4:20 CH)