Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022

Đăng ngày 28 - 07 - 2021
100%

              Công tác tuyển sinh, Tiểu học - lớp 1, THCS- lớp 6 huyện Vĩnh Lộc  được tổ chức từ ngày 05 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc hướng dẫn các trường TH, THCS, TH&THCS trong huyện thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp1, lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

            I. Độ tuổi dự tuyển, hồ sơ dự tuyển.                                                                              

            Tuổi của học sinhTH,  THCS thực hiện như quy định tại Điều lệ trường TH, THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.

            a) Đơn xin dự tuyển vào trường TH, TH&THCS, THCS;

            b) Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học (lớp 6);

            c) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

            d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

            e) Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú.

            II. Đối với trường THCS Tây Đô

             Tuyển sinh lớp 6 đầu cấp:

            - Số lượng tuyển sinh: 3 lớp, tổng số học sinh khối 6 không quá 120 học sinh (mỗi lớp không quá 40 học sinh).

            - Đối tượng:

            Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm liền trước năm tuyển sinh; xét tuyển căn cứ vào kết quả hoàn thành chương trình tiểu học trong đó kết quả hạnh kiểm năm cuối cấp thực hiện đầy đủ, xếp loại giáo dục đạt từ loại Khá trở lên.

III. Tổ chức thực hiện

            Thành lập tại mỗi trường TH, THCS, TH&THCS 01 Hội đồng tuyển sinh. Thành phần của Hội đồng:

            + Chủ tịch: Hiệu trưởng trường THCS;

            + Phó Chủ tịch: là các Phó Hiệu trưởng;

            + Thư ký: Thư ký Hội đồng nhà trường;

            + Uỷ viên: Đại diện các đoàn thể nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn.

            Hội đồng tuyển sinh của nhà trường có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế, kế hoạch và chỉ tiêu được UBND huyện giao. Các trường TH. THCS, TH&THCS thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định cụ thể của công tác tuyển sinh cho học sinh và phụ huynh. Thực hiện tốt chống dịch covid khi làm việc.              

             IV. Kết quả

            Sau khi các trường  phối hợp với các ban, ngành địa phương triển khai kế hoạch tuyển sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi, tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh. Đến thời gian này các trường học đã tuyển sinh tương đối đầy đủ số học sinh theo kế hoạch năm học 2021 – 2022.

Phòng GD&ĐT huyện

<

Tin mới nhất

Công tác tuyên truyền chào mừng năm học 2021-2022(18/08/2021 3:24 CH)

Công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022(28/07/2021 11:08 SA)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm 2021(23/07/2021 2:44 CH)

Hội nghị giao ban ngành giáo dục tháng 7/2021(20/07/2021 9:18 SA)

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021(30/06/2021 3:28 CH)

Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên ngành giáo dục(17/06/2021 4:43 CH)

Vĩnh Lộc đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 .(03/06/2021 9:57 SA)

HỘI NGHỊ THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ CỤM TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021(01/06/2021 3:56 CH)