Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

 Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc

1- Tính từ 15 giờ 00 ngày 09/01/2022 đến 15 giờ 00 ngày 10/01/2022

* Trên địa bàn huyện qua Test nhanh có 01 ca Dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là công dân thôn Xuân Áng xã Vĩnh Long.

Hiện bệnh nhân đã được đưa vào khu điều trị F0 của huyện tại xã Ninh Khang. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Vĩnh Long tiến hành truy vết các đối tượng có liên quan theo quy định. 

* Số được đưa vào cách ly trong ngày là 75 người. Số ca ngừng theo dõi là 56 người. Hiện đang cách ly 485 người. Trong đó:

- Cách ly tại nhà: 448 người

+ Vĩnh Quang: 14 người + Ninh Khang: 56 người

+ Vĩnh Yên: 34 người + Vĩnh Hòa: 42 người

+ Vĩnh Tiến: 21 người + Vĩnh Hùng: 59 người

+ Vĩnh Long: 11 người + Minh Tân: 69 người

+ Vĩnh Phúc: 03 người + Vĩnh Thịnh: 45 người

+ Vĩnh Hưng: 37 người + Vĩnh An: 18 người

+ Thị Trấn: 39 người

- Số người đang điều trị tại khu điều trị F0 Ninh Khang: 37 bệnh nhân

+ Ninh Khang: 03 người   + Vĩnh Phúc: 01 người

+ Vĩnh Hòa: 01 người + Vĩnh Hưng: 03 người

+ Vĩnh Hùng: 04 người + Minh Tân: 09 người

+ Vĩnh Thịnh: 03 người + Vĩnh An: 01 người

+ Thị Trấn: 01 người + Địa phương khác: 10

+ Vĩnh Long: 01 người

  2- Cộng dồn từ ngày 27/4/2021 đến 10/01/2022

* Số hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương: 376 người.

* Số mẫu xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh và xét nghiệm RT-PCR đã lấy: 48.731 mẫu, trong đó:

- Xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh: 35.661 mẫu.

- Xét nghiệm RT-PCR: 13.070 mẫu.

                                         ***********

<

Tin mới nhất

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(18/01/2022 9:15 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(10/01/2022 8:43 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(08/01/2022 9:38 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(08/01/2022 9:32 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(06/01/2022 8:52 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(05/01/2022 9:35 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lộc(01/01/2022 8:51 CH)

KẾ HOẠCH Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc(25/12/2021 9:15 CH)