Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3244 người đã bình chọn
2307 người đang online

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 31 - 10 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử...(17/07/2023 8:29 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kê hoạch sử...(13/07/2023 10:52 SA)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất Khu dân cư xã Minh Tân,...(26/05/2023 4:11 CH)

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế...(31/10/2022 11:20 CH)

Công bố, công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán...(29/04/2022 10:49 SA)

°