Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3269 người đã bình chọn
1649 người đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền phổ biến GDPL tháng 12/2022

Đăng ngày 12 - 12 - 2022
100%

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-12/25c22705d73e132ddinh-huong-tuyen-truyen-thang-12-2022-582_hoahtvinhloc-02-12-2022_15h19p28(02.12.2022_15h35p05)_signed.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                       Nguồn từ phòng Tư pháp huyện 

<

Tin mới nhất

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 02 năm 2024(02/02/2024 3:08 CH)

Triển khai Văn bản hợp nhất Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 và Nghị định 47/2023/NĐCP...(30/10/2023 9:22 SA)

KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua...(30/10/2023 8:45 SA)

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10 năm 2023(06/10/2023 4:41 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông...(21/08/2023 8:43 SA)

°