Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 01 - 03 - 2022
100%

     Thông tin t Ban Ch đạo phòng, chng dch COVID-19 huyn Vĩnh Lc

1. Tính từ 8 giờ ngày 28/02/2022 đến 8 giờ ngày 01/3/2022. Trên địa bàn huyện, qua Test nhanh ghi nhận 850 Bệnh nhân mắc COVID-19 mới, cụ thể:

            *  792 bnh nhân phát hin ti cng đồng, gm:

            + Vĩnh Quang: 55                                               + Vĩnh Yên: 48

            + Vĩnh Tiến: 59                                      + Vĩnh Long: 149

            + Vĩnh Phúc: 37                                     + Vĩnh Hưng: 69

            + Ninh Khang: 80                                               + Vĩnh Hoà: 21

            + Vĩnh Hùng: 47                                     + Minh Tân: 65

            + Vĩnh Thịnh: 51                                                + Vĩnh An: 20

            + Thị Trấn: 91

            * 06 Bnh nhân qua sàng lc ti cơ s y tế, gm:

            + Vĩnh Tiến: 02              + Nhinh Khang: 02                     + Thị Trấn: 02

            * 52 bnh nhân đang thc hin cách ly theo quy định, gm:                                   + Vĩnh Phúc: 19                                     + Vĩnh Hưng: 04                                                + Vĩnh Hoà: 19                                    + Minh Tân: 02

            + Vĩnh Thịnh: 01                                                + Vĩnh An: 06                                        + Thị Trấn: 01

            - S người hin đang cách ly ti nhà: 1.226 người, trong đó:

+ Vĩnh Quang: 04 người                           + Ninh Khang: 04 người

+ Vĩnh Yên: 83 người                               + Vĩnh Hòa: 103 người

+ Vĩnh Tiến: 59 người                               + Vĩnh Hùng: 71 người

+ Vĩnh Long: 25 người                              + Minh Tân: 241 người

+ Vĩnh Phúc: 139 người                            + Vĩnh Thịnh: 127 người

+ Vĩnh Hưng: 40 người                             + Vĩnh An: 183 người

+ Thị Trấn: 147 người

- S bnh nhân đang điu tr ti khu điu tr F0 Ninh Khang: 47 bnh nhân, trong đó:

   + Vĩnh Quang: 04 người                                     + Ninh Khang: 03 người

+ Vĩnh Yên: 02 người                               + Vĩnh Hòa: 02 người

+ Vĩnh Tiến: 03 người                               + Vĩnh Phúc: 02 người

+ Vĩnh Long: 01 người                              + Minh Tân: 02 người

+ Vĩnh Hưng: 01 người                             + Vĩnh An: 12 người

+ Thị Trấn: 15 người                                            

- S bnh nhân đang điu tr ti nhà: 5.937 bnh nhân, trong đó:

+ Vĩnh Quang: 279                                 + Ninh Khang: 607

+ Vĩnh Yên: 444                                       + Vĩnh Hòa: 279

+ Vĩnh Tiến: 422                                       + Vĩnh Hùng: 333

+ Vĩnh Long: 845                                      + Minh Tân: 577

+ Vĩnh Phúc: 503                                      + Vĩnh Thịnh: 383

+ Vĩnh Hưng: 415                                     + Vĩnh An: 158

+ Thị Trấn: 692   

2. Cng dn t ngày 27/04/2021 đến nay:

- Vĩnh Lộc ghi nhận 7.745 bệnh nhân dương tính với SASR COV-2

- Tổng số xét nghiệm tầm soát Covid-19 bằng Test nhanh đã thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc: 52.754 mẫu.

3. Công tác tiêm chng vc xin phòng COVID-19:

Toàn huyện đã tiếp nhận 136.276 liu vc xin phòng COVID-19, kết quả tiêm chủng như sau: Có 59. 956/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 103,93%; có 55.414/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,26%; có 6.110/6.357 người từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 96,11%; có 6.110/6.110 người từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 100%. Có 10.096 người tiêm mũi bổ sung và 7.295 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân trên địa bàn hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ BCĐ phòng, chống dịch của địa phương mình. tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

                                                                                   ***********

<

Tin mới nhất

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc(30/03/2022 9:54 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc(09/03/2022 5:15 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc(02/03/2022 5:02 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc(01/03/2022 4:52 CH)

Tham gia tư vấn chăm sóc bệnh nhân Covid-19 qua Tổng đài 1022 của tỉnh(28/02/2022 4:28 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc(24/02/2022 8:53 SA)

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(22/02/2022 4:09 CH)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc(22/02/2022 7:54 SA)