Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục Giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 15 - 04 - 2022
100%

               Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Lộc về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2022-2025, UBND huyện Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2022-2025. Sau khi nghiên cứu dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục. Tại hội nghị  ngày 12 tháng 4 năm 2022 đã thống nhất mục tiêu và 10 giải pháp. Hội nghị bàn sâu Công tác thi đua khen thưởng trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Hằng năm, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các nhà trường

+ Giao chỉ tiêu chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hàng năm cho từng trường THCS, TH&THCS (tháng 8 hàng năm).

+ Giao chỉ tiêu số lượng học sinh giỏi cho các trường THCS, TH-THCS (tháng 8 hàng năm).

+ Giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS trong công tác nâng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Xem xét trách nhiệm của đồng chí hiệu trưởng nếu không đạt chỉ tiêu.

- Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện:

+ Xây dựng mức hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của các trường trọng điểm; hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện; khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên có học sinh đạt giải, học sinh đạt giải từ cấp tỉnh trở lên trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt để thực hiện.

+ Lập dự toán kinh phí xây dựng mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt để thực hiện. Phấn đấu đến năm 2025, có 20% trở lên số trường áp dụng mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh.

Hội nghị đã thành công với quyết tâm thực hiện kế hoạch tạo sự chuyển biến chất lượng giáo dục.

( Ảnh đại biểu tham gia thảo luận góp ý kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2022-2025 tại trường THCS Tây Đô 12/4/2022)

 

 

<

Tin mới nhất

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 Cụm thi số 5 tại huyện Vĩnh Lộc(28/04/2022 9:36 CH)

Hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục Giai đoạn 2022-2025(15/04/2022 10:24 SA)

Một số hoạt động ngành giáo dục chào mừng ngày 26/3(30/03/2022 8:41 CH)

Một số hoạt động ngành giáo dục chào mừng ngày 8/3(23/03/2022 3:56 CH)

Hoạt động trọng tâm tháng 2 GD&ĐT huyện Vĩnh Lộc (15/02/2022 8:51 SA)

thông báo cho trẻ mầm non, học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh...(19/12/2021 9:55 CH)

Hoạt động chào mừng Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12(14/12/2021 11:14 SA)

THÔNG BÁO Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm...(08/12/2021 4:46 CH)