Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 124/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của UBND huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 1, 2, 3, 4.(03/10/2022 8:28 CH)

Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 124/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn...(22/09/2022 2:10 CH)

Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 123/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn...(22/09/2022 2:05 CH)

Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 122/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn...(22/09/2022 1:56 CH)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá...(19/09/2022 8:11 CH)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá...(19/09/2022 8:08 CH)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh...(19/09/2022 8:06 CH)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá...(19/09/2022 7:53 CH)