Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3269 người đã bình chọn
1214 người đang online

Vĩnh Lộc công bố sách lịch sử Đảng bộ huyện (1930 – 2020)

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại huyện Vĩnh Lộc (16/4/1934 – 16/4/2024), ngày 12/10, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tổ chức công bố sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc (1930 – 2020).

Sau 2 năm nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, xây dựng đề cương, viết bản thảo và tiến hành các hội thảo góp ý, sách lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 1930 – 2020 đã được phát hành.

Sách gồm 500 trang với 5 chương. Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và truyền thống lịch sử, văn hóa huyện Vĩnh Lộc. Chương 2: Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc ra đời, lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền, xây dựng chế độ mới và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1930-1954). Chương 3: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Chương 4: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bước đầu tiến hành công cuộc đổi mới (1975-1995). Chương 5: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Nội dung cuốn sách phản ánh trung thực, khách quan quá trình phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh lộc trong suốt 90 năm từ khi có Đảng và trong gần 90 năm kể từ ngày thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Vĩnh Lộc (16-4-1934).

Đây là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện; đồng thời bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

<

Tin mới nhất

Vĩnh Lộc: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân...(18/01/2024 2:54 CH)

Vĩnh Lộc: hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở(17/01/2024 3:06 CH)

Kết luận thanh tra xã Vĩnh Yên(05/01/2024 4:33 CH)

Kết luận thanh tra Xã Vĩnh Tiến(05/01/2024 4:31 CH)

Kết luận thanh tra xã Vĩnh Thịnh(05/01/2024 4:28 CH)

°