Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3280 người đã bình chọn
349 người đang online

Vĩnh Lộc huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển

Đăng ngày 14 - 05 - 2023
100%

Xác định việc huy động và thu hút các nguồn vốn đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững, huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát huy thế mạnh, huy động và thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát triển. Đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện đã và đang thay đổi nhanh chóng về mọi mặt; tiềm năng của địa phương đang được đánh thức, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực.

Công nhân Công ty May mặc xuất khẩu Apparel Tech Vĩnh Lộc trong ca sản xuất.

Nhằm khai thác tốt tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, huyện Vĩnh Lộc đã tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, các chương trình mục tiêu để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất... Các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng được huyện thực hiện nghiêm túc; bố trí quỹ đất đúng, đủ và tập trung; công tác phân bổ, sử dụng vốn các công trình, dự án được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật. Cùng với đó, huyện tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế. Trong đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian nhanh nhất, nhằm tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Kim Jung Woor, Giám đốc Công ty May mặc xuất khẩu Apparel Tech Vĩnh Lộc, cho biết: Với nguồn nhân lực dồi dào, được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, công ty đã đầu tư vào huyện hơn 10 năm nay, thu hút hơn 4.000 lao động, hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á và nhiều nước khác, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc hiện có hơn 400 doanh nghiệp, trong đó có 2 cụm công nghiệp đã được quy hoạch là cụm công nghiệp Vĩnh Minh (xã Minh Tân), quy mô 30 ha và cụm công nghiệp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hòa), quy mô 35 ha. Tại cụm công nghiệp Vĩnh Minh đang có hàng trăm cơ sở sản xuất đá ốp lát và chế tác đá mỹ nghệ; trong đó có 28 doanh nghiệp, 2 HTX và 109 cơ sở sản xuất; trung bình hàng năm thu hút trên 1.500 lao động, thu nhập từ 5-15 triệu đồng/người/tháng; nhiều doanh nghiệp chế tác đá ở cụm công nghiệp Vĩnh Minh đã không ngừng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, sản phẩm của các cơ sở chủ yếu tiêu thụ ở các địa phương trong nước... Tính đến thời điểm này, tổng diện tích đất cho thuê và lấp đầy cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đạt hơn 60%.

Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Trịnh Xuân Thắng, được biết: Để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển, công tác quản lý hạ tầng cơ sở, quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tuyên truyền, giải thích sâu rộng trong cán bộ, Nhân dân về các chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, huyện luôn quan tâm khai thác có hiệu quả, hợp lý các nguồn thu từ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng; tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, quỹ đất hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư đổi mới công nghệ; quan tâm tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp... Từ đó củng cố niềm tin của các doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm hoạt động trên địa bàn.

Đáng chú ý, ngày 24-8-2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2877 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Theo quy hoạch chung, đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc được xây dựng theo mô hình tập trung liên kết đa cực làm tiền đề phát triển bền vững trong tương lai với quy mô trên 3.337 ha; dân số dự báo đến năm 2045 là 31.900 người, đạt tiêu chí đô thị loại V. Vĩnh Hùng và Minh Tân là 2 xã nằm trong quy hoạch phát triển đô thị Bồng. Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của huyện Vĩnh Lộc, đã có một số dự án phát triển đô thị và dịch vụ quy mô lớn trên địa bàn 2 xã Vĩnh Hùng và Minh Tân. Trong đó Công ty TNHH BNB Hà Nội đầu tư hạ tầng tại vùng quy hoạch đô thị Bồng với tổng vốn trên 205 tỷ đồng, Công ty Cổ phần HT Việt Nga đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tại xã Minh Tân... Các dự án hoàn thành sẽ tạo ra sự đột phá về phát triển đô thị, kinh tế trên địa bàn 2 xã Vĩnh Hùng, Minh Tân nói riêng và huyện Vĩnh Lộc nói chung.

Với những lợi thế và tiềm năng sẵn có, cùng với việc thực hiện tốt quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huyện Vĩnh Lộc ngày càng thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh. Đến nay, huyện đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, tăng lượng vốn đầu tư từ 503 tỷ đồng năm 2021 lên gần 600 tỷ đồng năm 2022. Toàn huyện hiện có hơn 400 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đang tạo việc làm cho gần 8.000 lao động tại địa phương; nhiều công trình, dự án trọng điểm của huyện được hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân; các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của huyện được cải thiện rõ nét, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Đây chính là nền tảng vững chắc tạo thế và lực để huyện Vĩnh Lộc bứt phá trong giai đoạn mới theo hướng bền vững.

<

Tin mới nhất

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023.(08/09/2023 5:13 CH)

Vĩnh Lộc huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển(14/05/2023 7:34 CH)

Công bố DDCI tỉnh Thanh Hoá năm 2022(25/04/2023 6:17 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 huyện Vĩnh Lộc(14/04/2023 9:03 SA)

Xã Vĩnh Phúc tổ chức giải bóng chuyền năm 2022.(28/04/2022 9:29 CH)

°