Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3244 người đã bình chọn
1195 người đang online

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phiên họp quý II năm 2023

Đăng ngày 20 - 07 - 2023
100%

Mới đây, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phiên họp quý II năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện và các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH, cùng với cán bộ NHCSXH huyện tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Đến 30/6/2023, tổng dư nợ tín dụng đạt 351.396 triệu đồng với 5.985 khách hàng còn dư nợ, tăng 23.174 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 7,06%; doanh số cho vay là 62.555 triệu đồng với 1.197 khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ là 39.381 triệu đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng tại xã trên địa bàn có nhiều chuyển biến  tích cực.  Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 279,1 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động của tổ TK&VV từng bước được cải thiện, tổng số tổ TK&V là 162 Tổ, trong đó 153 tổ hoạt động tốt chiếm tỷ lệ 94,4%; 08 tổ hoạt động khá chiếm tỷ lệ 4,9%; 01 tổ hoạt động trung bình chiếm tỷ lệ 0,7% và không có tổ yếu kém

Tại hội nghị, các thành viên trong BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhằm đạt hiệu quả hoạt động thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Quan tâm chủ trì chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn cấp xã đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội theo đúng quy định. Chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, khu phố phối hợp với NHCSXH xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024 và giai đoạn 2024 – 2026.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2023, thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP, của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo tuân thủ Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu với Thành viên Ban đại diện thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện năm 2023 hoàn thành trong quý III năm 2023. Tham mưu cho Trưởng Ban đại diện phân bổ kịp thời chỉ tiêu kế hoạch khi được thông báo vốn từ cấp trên; kịp thời thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữa các đơn vị hành chính cấp xã để cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng. Phối hợp, tham mưu với Chủ tịch UBND huyện trình HĐND vào kỳ họp cuối năm 2023 phần vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH năm 2024 theo phân giao của Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đống chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các thành viên BĐD NHCSXH huyện, các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua.

đống thời đề nghị Ban đại diện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ:Chỉ đạo Ban giảm nghèo xã chủ trì, phối hợp cùng các tổ chức CT-XH cấp xã, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV trong việc triển khai rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt chú trọng rà soát đối với chương trình cho vay Học sinh sinh, viên có hoàn cảnh khó khăn và chương trình cho vay nhà ở xã hội. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2023 đạt trên 8%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức bình quân chung toàn tỉnh; Chỉ đạo Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi xã/thị trấn, Công an, Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn tập trung đôn đốc thu hồi nợ đối với các hộ đang vay vốn nhưng đi làm ăn xa, bỏ đi khỏi địa phương và hộ vay chây ì.  Hoàn thành công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ; công tác kiểm tra của Thành viên Ban đại diện.

 

<

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua...(23/09/2023 10:10 SA)

Lễ hội Lam Kinh năm 2023 hứa hẹn đem đến nhiều sắc màu văn hóa(23/09/2023 10:03 SA)

Vĩnh Lộc: Miền đất tâm linh(14/09/2023 3:50 CH)

Trường Tiểu Học Vĩnh Thành khai giảng năm học 2023 - 2024(06/09/2023 10:36 SA)

Sáng ngày 05/9/2023, đồng chí Lê Văn Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã...(05/09/2023 5:03 CH)

°