Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3244 người đã bình chọn
1370 người đang online

Ngân hàng CSXH huyệnVĩnh Lộc tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện nhận ủy thác nhằm đánh giá những kết quả đạt được quý II/2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023 năm 2023.

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
100%

Chiều ngày 17/7/2023, Ngân hàng CSXH huyệnVĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện nhận ủy thác nhằm đánh giá những kết quả đạt được quý II/2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023 năm 2023.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 351.396 triệu đồng, tăng 11.718 triệu đồng so với quý I, tăng 23.174 triệu đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 7,2% đạt 100% kế hoạch). Toàn huyện có 5.985 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; dư nợ bình quân đạt 58,7 triệu đồng/ hộ,

Hoạt động ủy thác được thực hiện thông qua 35 Hội đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, 162 tổ TK&VV với 350.252 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng dư nợ, tăng 11.853 triệu đồng so với quý I, tăng 23.241 triệu đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn 279,1 triệu đồng, giảm 20,8 so với quý 1 và tăng 14,05 triệu đồng so với đầu năm chiếm 0,08%/dư nợ ủy thác. Trong đó: Hội Phụ nữ quản lý 116.888 triệu đồng, tăng 8.114 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 33,4%; với 48 tổ TK&VV và 1.954 hộ dư nợ, nợ quá hạn 44,2 triệu đồng, tăng 44,2 triệu đồng so với đầu năm, chiểm tỷ lệ 0,04%; Hội Nông dân quản lý 143.018 triệu đồng, tăng 10.935 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 40,8%; với 69 tổ TK&VV và 2.455 hộ dư nợ, nợ quá hạn 149,7 triệu đồng, giảm 24 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,1%; Hội Cựu chiến binh quản lý 44.595 triệu đồng, tăng 1.710 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 12,7%; với 25 tổ TK&VV và 829 hộ dư nợ, không có nợ quá hạn; Đoàn Thanh niên quản lý 45.751 triệu đồng, tăng 2.481 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 13,1%; với 20 tổ TK&VV và 724 hộ dư nợ, nợ quá hạn 85,2 trđ, giảm 4 trđ so với đầu năm, chiếm 0,19%..

 Tại hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự  đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân tồn tại hạn chế trong hoạt động uỷ thác và đưa ra các giải pháp khắc phục từ đó thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ quý III năm 2023 như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để giải ngâng chương trình cho vay Nhà ở xã hội và Học sinh sinh viên hoàn thành kế hoạch được giao; phấn đấu trong Quý II phải giải ngân hết nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 và các chương trình có thu hồi nợ đến hạn.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt là chất lượng giao dịch xã, phối hợp với Ban thu hồi công nợ các xã đôn đốc các hộ có nguy cơ chuyển nợ quá (theo danh sách đính kèm), phấn đấu không để phát sinh gia tăng nợ quá hạn, giữ nguyên số xã không có nợ quá hạn là 07 xã, Tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 0,08%. Tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí theo nội dung công văn số 139/NHCS-KHTD ngày 06/02/2023 của Giám đốc Chi nhánh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch xã.

3. Phấn đấu tỷ lệ tổ TK&VV xếp loại tốt trên 95% và không có tổ trung bình.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nghiên cứu kỹ VB 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra đối với các món cho vay trong thời gian được hỗ trợ lãi suất, kiên quyết đề nghị thu hồi nợ trước hạn và không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các hộ sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ xa nhằm phát hiện, ngăn ngừa sớm các tồn tại, sai sót trong hoạt động tín dụng chính sách.

5. Phân tích và đôn đốc các hộ có lãi tồn cao, các hộ không tham gia giửi tiết kiệm qua tổ, thực hiện nghiêm túc quy ước hoạt động của tổ; thu thập và chỉnh sửa thay đổi từ CMND sang thẻ CCCD gắn chíp để chỉnh sửa trên hệ thống.

6. Phối hợp với NHCSXH hướng dẫn, thực hiện sắp xếp hồ sơ lưu giữ của các tổ chức Hội đoàn thể cấp xã, Tổ TK&VV theo văn bản 3920/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH, chậm nhất đến 31/8/2023 hoàn thành 100% các xã, thị trấn.

7. Thực hiện kiểm tra, nhập kết quả kiểm tra, chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác theo văn bản 10566, 10567/HD-NHCS của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH.

8. Phối hợp với, UBND xã, Công an xã rà soát  địa chỉ của những trường hợp đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương để có biện pháp thu hồi nợ kịp thời.

Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Lộc

<

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua...(23/09/2023 10:10 SA)

Lễ hội Lam Kinh năm 2023 hứa hẹn đem đến nhiều sắc màu văn hóa(23/09/2023 10:03 SA)

Vĩnh Lộc: Miền đất tâm linh(14/09/2023 3:50 CH)

Trường Tiểu Học Vĩnh Thành khai giảng năm học 2023 - 2024(06/09/2023 10:36 SA)

Sáng ngày 05/9/2023, đồng chí Lê Văn Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã...(05/09/2023 5:03 CH)

°