Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1114/UBND-TNMT
Ngày ban hành 29/06/2020
Trích yếu Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống