Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1151/UBND-NN
Ngày ban hành 06/07/2020
Trích yếu Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống