Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1212/UBND-KTHT
Ngày ban hành 14/07/2020
Trích yếu Thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống