Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1209/UBND-VP
Ngày ban hành 14/07/2020
Trích yếu Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.
Cơ quan ban hành UBND huyện Vĩnh Lộc
Lĩnh vực QLNN
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống